تبلیغات بنری
متصدی داروخانه که این رمز را می‌شناخت، موضوع را به پلیس خبر داد و مأموران پس از دقایقی، با مراجعه به منزل آن زن، همسرش را بازداشت کردند.   این زن اهل نانسی نخستین کسی بود که از این شیوه توصیه شده در فرانسه برای گزارش دادن خشونت خانگی به پلیس در دوران قرنطینه عمومی استفاده می‌کرد، اما این روش پیش از فرانسه در کشورهای دیگر از جمله اسپانیا نیز کاربرد یافته بود.   داروخانه از معدود جاهایی است که شهروندان در کشورهای قرنطینه شده اروپا اجازه دارند برای رفتن به آنجا از خانه خارج شوند.…
زنان فرانسوی چگونه خشنونت خانگی را با رمز به داروخانه ها اطلاع می دهند

متصدی داروخانه که این رمز را می‌شناخت، موضوع را به پلیس خبر داد و مأموران پس از دقایقی، با مراجعه به منزل آن زن، همسرش را بازداشت کردند.

 

این زن اهل نانسی نخستین کسی بود که از این شیوه توصیه شده در فرانسه برای گزارش دادن خشونت خانگی به پلیس در دوران قرنطینه عمومی استفاده می‌کرد، اما این روش پیش از فرانسه در کشورهای دیگر از جمله اسپانیا نیز کاربرد یافته بود.

 

داروخانه از معدود جاهایی است که شهروندان در کشورهای قرنطینه شده اروپا اجازه دارند برای رفتن به آنجا از خانه خارج شوند.

 

با آغاز اجرای مقررات قرنطینه عمومی در بسیاری از کشورهای کرونا زده، برخی از شهروندان ناگهان خود را در معرض آزار و سوء استفاده شریک زندگی یا همخانه‌شان یافتند. موارد خشونت و آزار خانگی در دوران قرنطینه رو به فزونی گذاشته و قربانیان نیز غالبا از ترس قادر نبوده‌اند با خروج از خانه یا حتی تلفنی، این موارد را به پلیس گزارش کنند.

 

راه حلی که اسپانیایی‌ها و به تبع آنها فرانسوی‌ها برای این مشکل در نظر گرفته‌اند مراجعه به داروخانه بوده است. مارلن شیاپا، وزیر برابری‌های جنسیتی و مبارزه با تبعیض در فرانسه گفته است به افراد قربانی خشونت خانگی پیشنهاد شده که در صورت امکان، موضوع را عینا با مسئول یا متصدی داروخانه مطرح کنند و اگر نتوانستند در مغازه صحبت کنند، فقط بگویند «ماسک ۱۹»؛ این واژه رمزی است که داروخانه‌چی آن را می‌شناسد.