تبلیغات بنری
مرخصی کرونایی زندانیان، فرصت طلایی برای رضایت گرفتن از شاکیان زینب طاهری، حقوقدان و وکیل دادگستری گفت: مساله مهمی که در شرایط کنونی در ارتباط با پرونده‌های مطروحه در سیستم قضایی می‌تواند مورد بحث و توجه قرار گیرد، تاثیر کرونا در روند اجرای احکام و صدور حکم جلب در پرونده‌های قطعی کیفری است.   پرونده‌هایی که با رضایت شاکی حبس و سایر مجازات‌ها بخشیده می‌شد یا در برخی از جرایم که گذشت شاکی از جهات تخفیف در مجازات است، فرصت خوبی به منظور گرفتن رضایت و متوقف شدن حکم…

مرخصی کرونایی زندانیان، فرصت طلایی برای رضایت گرفتن از شاکیان زینب طاهری، حقوقدان و وکیل دادگستری گفت:

مساله مهمی که در شرایط کنونی در ارتباط با پرونده‌های مطروحه در سیستم قضایی می‌تواند مورد بحث و توجه قرار گیرد، تاثیر کرونا در روند اجرای احکام و صدور حکم جلب در پرونده‌های قطعی کیفری است.

 

پرونده‌هایی که با رضایت شاکی حبس و سایر مجازات‌ها بخشیده می‌شد یا در برخی از جرایم که گذشت شاکی از جهات تخفیف در مجازات است، فرصت خوبی به منظور گرفتن رضایت و متوقف شدن حکم بوجود آمد

برچسب ها : , ,