1 ​ 2 زنگ تفریح در مدارس ممنوع است

واضح | پورتال خبری و سبک زندگی

زنگ تفریح در مدارس ممنوع است

به گزارش واضح نیوز به نقل از رکنا، عبدالرضا فولادوند، مدیرکل آموزش و پرورش تهران:با توجه به اینکه اصل بر حضور دانش آموزان است در شورای مدرسه برای نحوه و روز‌های حضور در مدرسه تصمیم گیری می‌شود.   در زمان فعالیت مدارس زنگ تفریح به معنای گذشته حذف شده است و دانش آموزان توسط معلم در کلاس رصد می‌شوند ضمن آنکه استفاده از ماسک هم الزامی است

تبلیغات بنری
به گزارش واضح نیوز به نقل از رکنا، عبدالرضا فولادوند، مدیرکل آموزش و پرورش تهران:با توجه به اینکه اصل بر حضور دانش آموزان است در شورای مدرسه برای نحوه و روز‌های حضور در مدرسه تصمیم گیری می‌شود.   در زمان فعالیت مدارس زنگ تفریح به معنای گذشته حذف شده است و دانش آموزان توسط معلم در کلاس رصد می‌شوند ضمن آنکه استفاده از ماسک هم الزامی است
زنگ تفریح در مدارس ممنوع است

به گزارش واضح نیوز به نقل از رکنا، عبدالرضا فولادوند، مدیرکل آموزش و پرورش تهران:با توجه به اینکه اصل بر حضور دانش آموزان است در شورای مدرسه برای نحوه و روز‌های حضور در مدرسه تصمیم گیری می‌شود.

 

در زمان فعالیت مدارس زنگ تفریح به معنای گذشته حذف شده است و دانش آموزان توسط معلم در کلاس رصد می‌شوند ضمن آنکه استفاده از ماسک هم الزامی است