1 ​ 2 ساعات پخش دودکش ۲ و گاندو ۲ + زمان پخش قسمت آخر «دودکش۲» و قسمت های جدید «گاندو ۲»

پایگاه تحلیلی و خبری واضح نیوز | News Agency vazehnews

ساعات پخش دودکش ۲ و گاندو ۲ + زمان پخش قسمت آخر «دودکش۲» و قسمت های جدید «گاندو ۲»

ساعات پخش دودکش ۲ و گاندو ۲ + زمان پخش قسمت آخر «دودکش۲» و قسمت های جدید «گاندو ۲» فصل دوم «دودکش» هفته پیش رو به پایان می رسد  پخش : ساعت ۲۲:۱۵ از شبکه_یک بازپخش : حوالی ساعت ۱:۳۰ ، ۱۰ و ۱۵:۱۵   هر شب ساعت ۲۴ از #شبکه_تماشا بازپخش : ساعات ۶ و ۱۲  قسمت های جدید «گاندو» احتمالا از شنبه ۱۶ مرداد پخش خواهند شد  ساعت پخش :‌ هر شب ساعت ۲۰:۵۰ ساعات بازپخش : ۱:۱۵ بامداد ، ۹:۳۰ ، ۱۴:۳۰

تبلیغات بنری
ساعات پخش دودکش ۲ و گاندو ۲ + زمان پخش قسمت آخر «دودکش۲» و قسمت های جدید «گاندو ۲» فصل دوم «دودکش» هفته پیش رو به پایان می رسد  پخش : ساعت ۲۲:۱۵ از شبکه_یک بازپخش : حوالی ساعت ۱:۳۰ ، ۱۰ و ۱۵:۱۵   هر شب ساعت ۲۴ از #شبکه_تماشا بازپخش : ساعات ۶ و ۱۲  قسمت های جدید «گاندو» احتمالا از شنبه ۱۶ مرداد پخش خواهند شد  ساعت پخش :‌ هر شب ساعت ۲۰:۵۰ ساعات بازپخش : ۱:۱۵ بامداد ، ۹:۳۰ ، ۱۴:۳۰
ساعات پخش دودکش ۲ و گاندو ۲ + زمان پخش قسمت آخر «دودکش۲» و قسمت های جدید «گاندو ۲»

ساعات پخش دودکش ۲ و گاندو ۲ + زمان پخش قسمت آخر «دودکش۲» و قسمت های جدید «گاندو ۲»

فصل دوم «دودکش» هفته پیش رو به پایان می رسد 

پخش : ساعت ۲۲:۱۵ از شبکه_یک

بازپخش : حوالی ساعت ۱:۳۰ ، ۱۰ و ۱۵:۱۵ 

 هر شب ساعت ۲۴ از #شبکه_تماشا

بازپخش : ساعات ۶ و ۱۲

 قسمت های جدید «گاندو» احتمالا از شنبه ۱۶ مرداد پخش خواهند شد 

ساعت پخش :‌ هر شب ساعت ۲۰:۵۰

ساعات بازپخش : ۱:۱۵ بامداد ، ۹:۳۰ ، ۱۴:۳۰