1 ​ 2 ساعات کاری ادارات تهران در مرداد 1400 بدین شرح است

پایگاه تحلیلی و خبری واضح نیوز | News Agency vazehnews

ساعات کاری ادارات تهران در مرداد 1400 بدین شرح است

ساعت کاری ادارات در تهران مرداد 1400,

استاندار تهران اعلام کرد که ساعات کار ادارات در تهران تا انتهای مرداد 1400 از 7 تا 13 خواهد بود. ساعت کار ادارات تا پایان مرداد از 7 تا 13 خواهد بود. استاندار تهران خبر از تغییر ساعت کار ادارات در تهران را اعلام کرد. به گفته استاندار تهران ساعت کار ادارات در تهران تا پایان مرداد از 7 تا 13 خواهد بود. علاوه بر ساعت کار ادارات در تهران استاندار گفته است که از امروز (دوشنبه) 70 درصد کارکنان در تهران به صورت دورکاری فعالیت خواهند کرد.

تبلیغات بنری
استاندار تهران اعلام کرد که ساعات کار ادارات در تهران تا انتهای مرداد 1400 از 7 تا 13 خواهد بود. ساعت کار ادارات تا پایان مرداد از 7 تا 13 خواهد بود. استاندار تهران خبر از تغییر ساعت کار ادارات در تهران را اعلام کرد. به گفته استاندار تهران ساعت کار ادارات در تهران تا پایان مرداد از 7 تا 13 خواهد بود. علاوه بر ساعت کار ادارات در تهران استاندار گفته است که از امروز (دوشنبه) 70 درصد کارکنان در تهران به صورت دورکاری فعالیت خواهند کرد.
ساعات کاری ادارات تهران در مرداد 1400 بدین شرح است

استاندار تهران اعلام کرد که ساعات کار ادارات در تهران تا انتهای مرداد 1400 از 7 تا 13 خواهد بود.

ساعت کار ادارات تا پایان مرداد از 7 تا 13 خواهد بود. استاندار تهران خبر از تغییر ساعت کار ادارات در تهران را اعلام کرد. به گفته استاندار تهران ساعت کار ادارات در تهران تا پایان مرداد از 7 تا 13 خواهد بود. علاوه بر ساعت کار ادارات در تهران استاندار گفته است که از امروز (دوشنبه) 70 درصد کارکنان در تهران به صورت دورکاری فعالیت خواهند کرد.