1 ​ 2 ساعت بازی شیلی - برزیل ( مقدماتی جام جهانی ۲۰۲۲ ) جمعه 12 شهریور 1400

پایگاه تحلیلی و خبری واضح نیوز | News Agency vazehnews

ساعت بازی شیلی - برزیل ( مقدماتی جام جهانی ۲۰۲۲ ) جمعه 12 شهریور 1400

شیلی برزیل 12 شهریور 1400,

ساعت بازی شیلی - برزیل در مقدماتی جام جهانی ۲۰۲۲ امروز جمعه 12 شهریور 1400 چند است ؟ تیم های ملی فوتبال شیلی و برزیل در مقدماتی جام جهانی ۲۰۲۲ ساعت پنج و سی دقیه بامداد به مصاف هم خواهند رفت. این بازی بصورت زنده از شبکه ورزش پهش خواهد شد. گزارشگر این دیدار علیرضا دهقانی است.  شبکه ورزش  شیلی - برزیل ( مقدماتی جام جهانی ۲۰۲۲ )  ساعت ۵:۳۰ بامداد  گزارشگر : علیرضا دهقانی

تبلیغات بنری
ساعت بازی شیلی - برزیل در مقدماتی جام جهانی ۲۰۲۲ امروز جمعه 12 شهریور 1400 چند است ؟ تیم های ملی فوتبال شیلی و برزیل در مقدماتی جام جهانی ۲۰۲۲ ساعت پنج و سی دقیه بامداد به مصاف هم خواهند رفت. این بازی بصورت زنده از شبکه ورزش پهش خواهد شد. گزارشگر این دیدار علیرضا دهقانی است.  شبکه ورزش  شیلی - برزیل ( مقدماتی جام جهانی ۲۰۲۲ )  ساعت ۵:۳۰ بامداد  گزارشگر : علیرضا دهقانی
ساعت بازی شیلی - برزیل ( مقدماتی جام جهانی ۲۰۲۲ ) جمعه 12 شهریور 1400

ساعت بازی شیلی - برزیل در مقدماتی جام جهانی ۲۰۲۲ امروز جمعه 12 شهریور 1400 چند است ؟

تیم های ملی فوتبال شیلی و برزیل در مقدماتی جام جهانی ۲۰۲۲ ساعت پنج و سی دقیه بامداد به مصاف هم خواهند رفت. این بازی بصورت زنده از شبکه ورزش پهش خواهد شد. گزارشگر این دیدار علیرضا دهقانی است. 

شبکه ورزش

 شیلی - برزیل ( مقدماتی جام جهانی ۲۰۲۲ )

 ساعت ۵:۳۰ بامداد

 گزارشگر : علیرضا دهقانی