1 ​ 2 ساعت برگزاری بازی های لیگ برتر فوتبال در تاریخ سه‌ شنبه 22 تیر 1400

واضح | پورتال خبری و سبک زندگی

ساعت برگزاری بازی های لیگ برتر فوتبال در تاریخ سه‌ شنبه 22 تیر 1400

تاری بازی های لیگ برتر 1400,لیگ برتر فوتبال 1400,ساعت بازی مس رفسنجان و پیکان 22 تیر 1400,بازی های لیگ برتر 22 تیر 1400,

ساعت بازی‌های تیم های لیگ برتری در روز سه شنبه 22 تیر 1400 و برنامه بازی‌های باقیمانده هفته بیست‌وهفتم رقابت‌های لیگ برتر فوتبال در تاریخ سه‌ شنبه 22 تیر 1400 به شرح زیر است مس رفسنجان - پیکان تهران، ساعت 20:30، ورزشگاه شهدای مس رفسنجان نفت مسجدسلیمان - ذوب‌آهن اصفهان، ساعت 21، ورزشگاه شهید بهنام محمدی نساجی مازندران - پدیده مشهد، ساعت 21، ورزشگاه شهید وطنی قائمشهر جدول مسابقات لیگ برتر فوتبال

تبلیغات بنری
ساعت بازی‌های تیم های لیگ برتری در روز سه شنبه 22 تیر 1400 و برنامه بازی‌های باقیمانده هفته بیست‌وهفتم رقابت‌های لیگ برتر فوتبال در تاریخ سه‌ شنبه 22 تیر 1400 به شرح زیر است مس رفسنجان - پیکان تهران، ساعت 20:30، ورزشگاه شهدای مس رفسنجان نفت مسجدسلیمان - ذوب‌آهن اصفهان، ساعت 21، ورزشگاه شهید بهنام محمدی نساجی مازندران - پدیده مشهد، ساعت 21، ورزشگاه شهید وطنی قائمشهر جدول مسابقات لیگ برتر فوتبال
ساعت برگزاری بازی های لیگ برتر فوتبال در تاریخ سه‌ شنبه 22 تیر 1400

ساعت بازی‌های تیم های لیگ برتری در روز سه شنبه 22 تیر 1400 و برنامه بازی‌های باقیمانده هفته بیست‌وهفتم رقابت‌های لیگ برتر فوتبال در تاریخ سه‌ شنبه 22 تیر 1400 به شرح زیر است

مس رفسنجان - پیکان تهران، ساعت 20:30، ورزشگاه شهدای مس رفسنجان

نفت مسجدسلیمان - ذوب‌آهن اصفهان، ساعت 21، ورزشگاه شهید بهنام محمدی

نساجی مازندران - پدیده مشهد، ساعت 21، ورزشگاه شهید وطنی قائمشهر

  • جدول مسابقات لیگ برتر فوتبال

آخرین نتایج مسابقات لیگ برتر فوتبال ایران در سال 1400