1 ​ 2 ساعت دقیق و تاریخ پخش «کتاب باز» سروش ذصحت از شبکه نسیم

واضح | پورتال خبری و سبک زندگی

ساعت دقیق و تاریخ پخش «کتاب باز» سروش ذصحت از شبکه نسیم

فصل پنجم «کتاب‌باز»,تاریخ پخش فصل پنجم «کتاب‌باز»,زمان پخش فصل پنجم «کتاب‌باز» شبک نسیم,

فصل جدید «کتاب باز» از ۱۵ شهریور می آیدپخش فصل پنجم «کتاب‌باز» با اعمال تغییراتی از ۱۵ شهریور آغاز خواهد شد.پنجمین فصل از برنامه‌ی تلویزیونی «کتاب‌باز» با اجرای سروش صحت، از شنبه‌ هفته‌ آینده به روی آنتن خواهد رفت.فصل جدید این برنامه‌ به کارگردانی و تهیه‌کنندگی محمدرضا رضائیان در ۱۰۰ قسمت تولید خواهد شد و هر هفته از شنبه تا چهارشنبه ساعت ۱۹ در شبکه‌ی نسیم پخش و روز بعد در ساعات ۱ ، ۸:۳۰ و ۱۴ بازپخش می‌شود

تبلیغات بنری
فصل جدید «کتاب باز» از ۱۵ شهریور می آیدپخش فصل پنجم «کتاب‌باز» با اعمال تغییراتی از ۱۵ شهریور آغاز خواهد شد.پنجمین فصل از برنامه‌ی تلویزیونی «کتاب‌باز» با اجرای سروش صحت، از شنبه‌ هفته‌ آینده به روی آنتن خواهد رفت.فصل جدید این برنامه‌ به کارگردانی و تهیه‌کنندگی محمدرضا رضائیان در ۱۰۰ قسمت تولید خواهد شد و هر هفته از شنبه تا چهارشنبه ساعت ۱۹ در شبکه‌ی نسیم پخش و روز بعد در ساعات ۱ ، ۸:۳۰ و ۱۴ بازپخش می‌شود
ساعت دقیق و تاریخ پخش «کتاب باز» سروش ذصحت از شبکه نسیم

فصل جدید «کتاب باز» از ۱۵ شهریور می آید

پخش فصل پنجم «کتاب‌باز» با اعمال تغییراتی از ۱۵ شهریور آغاز خواهد شد.

پنجمین فصل از برنامه‌ی تلویزیونی «کتاب‌باز» با اجرای سروش صحت، از شنبه‌ هفته‌ آینده به روی آنتن خواهد رفت.

فصل جدید این برنامه‌ به کارگردانی و تهیه‌کنندگی محمدرضا رضائیان در ۱۰۰ قسمت تولید خواهد شد و هر هفته از شنبه تا چهارشنبه ساعت ۱۹ در شبکه‌ی نسیم پخش و روز بعد در ساعات ۱ ، ۸:۳۰ و ۱۴ بازپخش می‌شود