1 ​ 2 ساعت طرح ترافیک امروز دوشنبه 11 مرداد 1400 همراه با ساعت شروع و پایان طرح ترافیک

واضح | پورتال خبری و سبک زندگی

ساعت طرح ترافیک امروز دوشنبه 11 مرداد 1400 همراه با ساعت شروع و پایان طرح ترافیک

ترافیک,ساعت شروع و پایان طرح ترافیک دوشنبه 11 مرداد 1400,

وضعیت طرح ترافیک دوشنبه 11 مرداد 1400 همراه با ساعت شروع و پایان طرح ترافیک در پاسخ باید گفت ساعت طرح ترافیک تهران هماننده گذشته از ساعت 8:30 تا 16 خواهد بود. جزئیات تغییر ساعت طرح ترافیک ۱۴۰۰ هم‌زمان با اجرای ساعت کاری جدید در دستگاه‌های اجرایی و ادارات تهران، معاون حمل و نقل و ترافیک شهردار تهران، از تغییراتی در زمان اجرای طرح‌های ترافیکی خبر داد. مناف هاشمی، معاون حمل و نقل و ترافیک شهردار تهران، درباره تغییر ساعت طرح ترافیک با توجه به تغییر ساعت کاری ادارات و دستگاه‌های اجرایی،…

تبلیغات بنری
وضعیت طرح ترافیک دوشنبه 11 مرداد 1400 همراه با ساعت شروع و پایان طرح ترافیک در پاسخ باید گفت ساعت طرح ترافیک تهران هماننده گذشته از ساعت 8:30 تا 16 خواهد بود. جزئیات تغییر ساعت طرح ترافیک ۱۴۰۰ هم‌زمان با اجرای ساعت کاری جدید در دستگاه‌های اجرایی و ادارات تهران، معاون حمل و نقل و ترافیک شهردار تهران، از تغییراتی در زمان اجرای طرح‌های ترافیکی خبر داد. مناف هاشمی، معاون حمل و نقل و ترافیک شهردار تهران، درباره تغییر ساعت طرح ترافیک با توجه به تغییر ساعت کاری ادارات و دستگاه‌های اجرایی،…
ساعت طرح ترافیک امروز دوشنبه 11 مرداد 1400 همراه با ساعت شروع و پایان طرح ترافیک

وضعیت طرح ترافیک دوشنبه 11 مرداد 1400 همراه با ساعت شروع و پایان طرح ترافیک

در پاسخ باید گفت ساعت طرح ترافیک تهران هماننده گذشته از ساعت 8:30 تا 16 خواهد بود.

جزئیات تغییر ساعت طرح ترافیک ۱۴۰۰

هم‌زمان با اجرای ساعت کاری جدید در دستگاه‌های اجرایی و ادارات تهران، معاون حمل و نقل و ترافیک شهردار تهران، از تغییراتی در زمان اجرای طرح‌های ترافیکی خبر داد.

مناف هاشمی، معاون حمل و نقل و ترافیک شهردار تهران، درباره تغییر ساعت طرح ترافیک با توجه به تغییر ساعت کاری ادارات و دستگاه‌های اجرایی، گفت: با هماهنگی شورای عالی ترافیک از شنبه ۱۹ تیر ساعت اجرای طرح ترافیک و طرح کاهش آلودگی هوا تغییر می‌کند؛ جهت تسهیل در تردد شهروندان آغاز اجرای طرح ترافیک ۸:۳۰ صبح است و از ساعت ۱۳ خروج خودروها از طرح رایگان و آزاد خواهد بود.

همچنین ساکنین محدوده‌های طرح ترافیک یا طرح کنترل آلودگی هوا می توانند بعد از ساعت ۱۳ یک ورود رایگان به محدوده طرح ترافیک یا کنترل آلودگی هوا داشته باشند.

طرح‌های ترافیکی پایتخت از ساعت ۸:۳۰ تا ۱۶ برقرار خواهد بود و جهت رفاه حال شهروندان یک بار خروج از هر دو طرح‌ از ساعت ۱۳:۰۰ آزاد است. در روزهای پنج شنبه نیز صرفاً طرح کنترل آلودگی هوا و از ساعت ۸:۳۰ تا ۱۳ اجرا خواهد شد.

به این ترتیب با توجه به شروع ساعت کار کارکنان دولت و بخش‌های تابعه در ساعت ۷ تا ۷:۳۰ صبح، این امکان برای آنها ایجاد می‌شود که بدون پرداخت عوارض برای سفرهای کاری خود وارد محدوده های مذکور شوند.

عوارض تردد در محدوده‌های ترافیکی برای خودروها با توجه به نوع معاینه فنی (اعم از عادی، برتر و یا هیبریدی- برقی)، محدوده سکونت، محدوده تردد، ساعات تردد، پس از دریافت تصاویر آن پردازش و محاسبه می‌شود. ساعات اوج تردد صبح‌ها از ۸:۳۰ تا ۱۰:۳۰ و ساعات اوج تردد عصرها (فقط ورود) از ۱۴:۳۰ تا ۱۶ تعریف شده و بازه زمانی ۱۰:۳۰ تا ۱۴:۳۰ نیز به عنوان ساعات تردد غیراوج در نظر گرفته شده است.