1 ​ 2 ساعت مسابقه ناهید کیانی و کیمیا علیزاده المپیک 2020 - 3 مرداد 1400

پایگاه تحلیلی و خبری واضح نیوز | News Agency vazehnews

ساعت مسابقه ناهید کیانی و کیمیا علیزاده المپیک 2020 - 3 مرداد 1400

ناهید کیانی و کیمیا علیزاده المپیک 2020,

ساعت مسابقه ناهید کیانی و کیمیا علیزاده المپیک 2020 - 3 مرداد 1400 -زمان مسابقه ناهید کیانی و کیمیا علیزاده ساعت ۵/٣٠ بامداد 3 مرداد است مهرو کمرانی، مربی کیمیا علیزاده که در المپیک قبلی و سالها در کنار او بود و به همراه او در المپیک تاریخسازی کرد؛ اما فردا در مقابل اوست. او مربی ناهید کیانی است. کیمیا علیزاده با تیم پناهندگان به المپیک آمده است. منبع خبر : سایت ایران چطور 

تبلیغات بنری
ساعت مسابقه ناهید کیانی و کیمیا علیزاده المپیک 2020 - 3 مرداد 1400 -زمان مسابقه ناهید کیانی و کیمیا علیزاده ساعت ۵/٣٠ بامداد 3 مرداد است مهرو کمرانی، مربی کیمیا علیزاده که در المپیک قبلی و سالها در کنار او بود و به همراه او در المپیک تاریخسازی کرد؛ اما فردا در مقابل اوست. او مربی ناهید کیانی است. کیمیا علیزاده با تیم پناهندگان به المپیک آمده است. منبع خبر : سایت ایران چطور 
ساعت مسابقه ناهید کیانی و کیمیا علیزاده المپیک 2020 - 3 مرداد 1400

ساعت مسابقه ناهید کیانی و کیمیا علیزاده المپیک 2020 - 3 مرداد 1400 -زمان مسابقه ناهید کیانی و کیمیا علیزاده ساعت ۵/٣٠ بامداد 3 مرداد است

مهرو کمرانی، مربی کیمیا علیزاده که در المپیک قبلی و سالها در کنار او بود و به همراه او در المپیک تاریخسازی کرد؛ اما فردا در مقابل اوست. او مربی ناهید کیانی است.

کیمیا علیزاده با تیم پناهندگان به المپیک آمده است.

منبع خبر : سایت ایران چطور