1 ​ 2 ساعت مسابقه کشتی علیرضا نجاتی المپیک 2020 تیکو یکشنبه 10 مرداد 1400

واضح | پورتال خبری و سبک زندگی

ساعت مسابقه کشتی علیرضا نجاتی المپیک 2020 تیکو یکشنبه 10 مرداد 1400

ساعت مسابقات علیرضا نجاتی در المپیک 2020,

ساعت بازی کشتی علیرضا نجاتی المپیک یکشنبه 10 مرداد 1400 / تاریخ مسابقات کشتی علیرضا نجاتی در المپیک توکیو 2020 بازی کشتی فرنگی علیرضا نجاتی در المپیک ۲۰۲۰ توکیو ساعت چند است؟ بازی کشتی فرنگی علیرضا نجاتی در المپیک ۲۰۲۱ مرحله یک هشتم و یک چهارم نهایی اوزان ۶۰ کیلوگرم از ساعت ۶:۳۰ صبح – مرحله نیمه نهایی از ساعت ۱۳:۴۵ بیوگرافی علیرضا نجاتی علیرضا نجاتی متولد ۲۱ آبان ۱۳۷۷ در قم است. علیرضا کشتی‌گیر فرنگی‌کار المپیکی کشور است. وی در مسابقات قهرمانی کشتی جهان ۲۰۱۹ در وزن ۶۰ کیلوگرم به…

تبلیغات بنری
ساعت بازی کشتی علیرضا نجاتی المپیک یکشنبه 10 مرداد 1400 / تاریخ مسابقات کشتی علیرضا نجاتی در المپیک توکیو 2020 بازی کشتی فرنگی علیرضا نجاتی در المپیک ۲۰۲۰ توکیو ساعت چند است؟ بازی کشتی فرنگی علیرضا نجاتی در المپیک ۲۰۲۱ مرحله یک هشتم و یک چهارم نهایی اوزان ۶۰ کیلوگرم از ساعت ۶:۳۰ صبح – مرحله نیمه نهایی از ساعت ۱۳:۴۵ بیوگرافی علیرضا نجاتی علیرضا نجاتی متولد ۲۱ آبان ۱۳۷۷ در قم است. علیرضا کشتی‌گیر فرنگی‌کار المپیکی کشور است. وی در مسابقات قهرمانی کشتی جهان ۲۰۱۹ در وزن ۶۰ کیلوگرم به…
ساعت مسابقه کشتی علیرضا نجاتی المپیک 2020 تیکو  یکشنبه 10 مرداد 1400

ساعت بازی کشتی علیرضا نجاتی المپیک یکشنبه 10 مرداد 1400 / تاریخ مسابقات کشتی علیرضا نجاتی در المپیک توکیو 2020

بازی کشتی فرنگی علیرضا نجاتی در المپیک ۲۰۲۰ توکیو ساعت چند است؟

بازی کشتی فرنگی علیرضا نجاتی در المپیک ۲۰۲۱ مرحله یک هشتم و یک چهارم نهایی اوزان ۶۰ کیلوگرم از ساعت ۶:۳۰ صبح – مرحله نیمه نهایی از ساعت ۱۳:۴۵

بیوگرافی علیرضا نجاتی

علیرضا نجاتی متولد ۲۱ آبان ۱۳۷۷ در قم است. علیرضا کشتی‌گیر فرنگی‌کار المپیکی کشور است.

وی در مسابقات قهرمانی کشتی جهان ۲۰۱۹ در وزن ۶۰ کیلوگرم به مدال برنز دست یافت. ضمن اینکه با صعود به نیمه‌نهایی موفق به کسب سهمیه المپیک تابستانی ۲۰۲۰ شد