1 ​ 2 ساعت و تاریخ دقیق تشییع جنازه و خاکسپاری فتحعلی اویسی مشخص شد + محل دفن

پایگاه تحلیلی و خبری واضح نیوز | News Agency vazehnews

ساعت و تاریخ دقیق تشییع جنازه و خاکسپاری فتحعلی اویسی مشخص شد + محل دفن

دفن فتحعلی اویسی,تشییع جنازه فتحعلی اویسی,خاکسپاری فتحعلی اویسی,تدفین فتحعلی اویسی,

فتحعلی اویسی روز سه شنبه ۱۳ مهر درگذشت.اخرین خبر از مراسم دفن فتحعلی اویسی و ساعت و تاریخ تشییع و خاکسپاری پیکر این بازیگر روز چهارشنبه 14 مهر در قطعه هنرمندان بهشت زهرا برگزار خواهد شد.  ساعت دقیق شروع مراسم تدفین فتحعلی اویسی هنوز بصورت دقیق روز  چهارشنبه 14 مهر 1400 ساعت 10 صبح در قطعه هنرمندان بهشت زهرا برگزار خواهد شد.  فتحعلی اویسی که از چندی پیش در بیمارستان بستری و به کما رفته بود، صبح سه شنبه، ۱۳ مهرماه درگذشت.

تبلیغات بنری
فتحعلی اویسی روز سه شنبه ۱۳ مهر درگذشت.اخرین خبر از مراسم دفن فتحعلی اویسی و ساعت و تاریخ تشییع و خاکسپاری پیکر این بازیگر روز چهارشنبه 14 مهر در قطعه هنرمندان بهشت زهرا برگزار خواهد شد.  ساعت دقیق شروع مراسم تدفین فتحعلی اویسی هنوز بصورت دقیق روز  چهارشنبه 14 مهر 1400 ساعت 10 صبح در قطعه هنرمندان بهشت زهرا برگزار خواهد شد.  فتحعلی اویسی که از چندی پیش در بیمارستان بستری و به کما رفته بود، صبح سه شنبه، ۱۳ مهرماه درگذشت.
ساعت و تاریخ دقیق تشییع جنازه و خاکسپاری فتحعلی اویسی مشخص شد + محل دفن

فتحعلی اویسی روز سه شنبه ۱۳ مهر درگذشت.اخرین خبر از مراسم دفن فتحعلی اویسی و ساعت و تاریخ تشییع و خاکسپاری پیکر این بازیگر روز چهارشنبه 14 مهر در قطعه هنرمندان بهشت زهرا برگزار خواهد شد. 

ساعت دقیق شروع مراسم تدفین فتحعلی اویسی هنوز بصورت دقیق روز  چهارشنبه 14 مهر 1400 ساعت 10 صبح در قطعه هنرمندان بهشت زهرا برگزار خواهد شد. 

فتحعلی اویسی که از چندی پیش در بیمارستان بستری و به کما رفته بود، صبح سه شنبه، ۱۳ مهرماه درگذشت.