1 ​ 2 ساعت و زمان پخش مستند ایرانگرد 1400 جواد قارایی شبکه یک سیما

واضح | پورتال خبری و سبک زندگی

ساعت و زمان پخش مستند ایرانگرد 1400 جواد قارایی شبکه یک سیما

مستند ایرانگرد 1400 جواد قارایی,زمان پخش مستند ایرانگرد 1400,زمان پخش مستند جواد قارایی,

زمان پخش مستند ایرانگرد 1400 جواد قارایی هر هفته روزهای دوشنبه و چهارشنبه ساعت 23:15 پخش می‌شود.  جواد قارایی تهیه کننده این برنامه گفت: در سری جدید نهایت سعی و تلاش خود و عوامل تهیه و تولید این برنامه در به تصویر کشیدن مکان ها و سرزمین های بکر و دیدنی استان های مختلف کشور عزیزمان ایران بوده است و به استان هایی از جمله سمنان ، خوزستان ،لرستان و ... سفر داشته ایم.   مستند ایرانگرد فصل جدید به تهیه کنندگی جواد قارایی روزهای دوشنبه و چهارشنبه ساعت ۲۳:۱۵ از شبکه یک سیما پخش می شود

تبلیغات بنری
زمان پخش مستند ایرانگرد 1400 جواد قارایی هر هفته روزهای دوشنبه و چهارشنبه ساعت 23:15 پخش می‌شود.  جواد قارایی تهیه کننده این برنامه گفت: در سری جدید نهایت سعی و تلاش خود و عوامل تهیه و تولید این برنامه در به تصویر کشیدن مکان ها و سرزمین های بکر و دیدنی استان های مختلف کشور عزیزمان ایران بوده است و به استان هایی از جمله سمنان ، خوزستان ،لرستان و ... سفر داشته ایم.   مستند ایرانگرد فصل جدید به تهیه کنندگی جواد قارایی روزهای دوشنبه و چهارشنبه ساعت ۲۳:۱۵ از شبکه یک سیما پخش می شود
ساعت و زمان پخش مستند ایرانگرد 1400 جواد قارایی شبکه یک سیما

زمان پخش مستند ایرانگرد 1400 جواد قارایی هر هفته روزهای دوشنبه و چهارشنبه ساعت 23:15 پخش می‌شود.

 جواد قارایی تهیه کننده این برنامه گفت: در سری جدید نهایت سعی و تلاش خود و عوامل تهیه و تولید این برنامه در به تصویر کشیدن مکان ها و سرزمین های بکر و دیدنی استان های مختلف کشور عزیزمان ایران بوده است و به استان هایی از جمله سمنان ، خوزستان ،لرستان و ... سفر داشته ایم. 

زمان پخش مستند ایرانگرد 1400 جواد قارایی شبکه یک سیما

 مستند ایرانگرد فصل جدید به تهیه کنندگی جواد قارایی روزهای دوشنبه و چهارشنبه ساعت ۲۳:۱۵ از شبکه یک سیما پخش می شود