1 ​ 2 ساعت پخش تلویزیونی سخنرانی روحانی دوشنبه 11 مرداد 1400

واضح | پورتال خبری و سبک زندگی

ساعت پخش تلویزیونی سخنرانی روحانی دوشنبه 11 مرداد 1400

سخنرانی تلویزیونی حسن روحانی دوشنبه 11 مرداد 1400,

زمان پخش تلویزیونی سخنرانی حسن روحانی رئیس جمهور دوشنبه 11 مرداد 1400 رئیس جمهور دولت دوازدهم برای آخرین بار در مقام ریاست جمهوری با مردم پس از اخبار سراسری ساعت 21 از شبکه یک سیما گفت و گو خواهد کرد. حسن روحانی امشب بعد از خبر 21 شبکه یک سیما با مردم برای آخرین بار به عنوان رئیس جمهور گفت و گو خواهد کرد.

تبلیغات بنری
زمان پخش تلویزیونی سخنرانی حسن روحانی رئیس جمهور دوشنبه 11 مرداد 1400 رئیس جمهور دولت دوازدهم برای آخرین بار در مقام ریاست جمهوری با مردم پس از اخبار سراسری ساعت 21 از شبکه یک سیما گفت و گو خواهد کرد. حسن روحانی امشب بعد از خبر 21 شبکه یک سیما با مردم برای آخرین بار به عنوان رئیس جمهور گفت و گو خواهد کرد.
ساعت پخش تلویزیونی سخنرانی روحانی دوشنبه 11 مرداد 1400

زمان پخش تلویزیونی سخنرانی حسن روحانی رئیس جمهور دوشنبه 11 مرداد 1400

رئیس جمهور دولت دوازدهم برای آخرین بار در مقام ریاست جمهوری با مردم پس از اخبار سراسری ساعت 21 از شبکه یک سیما گفت و گو خواهد کرد.

حسن روحانی امشب بعد از خبر 21 شبکه یک سیما با مردم برای آخرین بار به عنوان رئیس جمهور گفت و گو خواهد کرد.