1 ​ 2 ساعت پخش زنده سخنرانی رئیس جمهور رئیسی از شبکه یک سیما امشب 13 شهریور 1400

واضح | پورتال خبری و سبک زندگی

ساعت پخش زنده سخنرانی رئیس جمهور رئیسی از شبکه یک سیما امشب 13 شهریور 1400

گفتگوی تلویزیونی رئیس جمهور 13 شهریور 1400,

شنبه 13 شهریور 1400 نخستین گفتگوی زنده تلویزیونی رییس جمهوری با مردم از شبکه یک سیما پخش خواهد شد. رئیس جمهور آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی رییس‌جمهوری امشب نخستین بار در یک گفت‌وگوی تلویزیونی با مردم صحبت می‌کند. زمان پخش گفتگوی تلویزیونی رئیس جمهور رئیسی  پخش زنده گفت‌وگو و مصاحبه رئیس جمهور رئیسی از شبکه اول سیما و بعد از خبر ۲۱ پخش خواهد شد.

تبلیغات بنری
شنبه 13 شهریور 1400 نخستین گفتگوی زنده تلویزیونی رییس جمهوری با مردم از شبکه یک سیما پخش خواهد شد. رئیس جمهور آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی رییس‌جمهوری امشب نخستین بار در یک گفت‌وگوی تلویزیونی با مردم صحبت می‌کند. زمان پخش گفتگوی تلویزیونی رئیس جمهور رئیسی  پخش زنده گفت‌وگو و مصاحبه رئیس جمهور رئیسی از شبکه اول سیما و بعد از خبر ۲۱ پخش خواهد شد.
ساعت پخش زنده سخنرانی رئیس جمهور رئیسی از شبکه یک سیما امشب 13 شهریور 1400

شنبه 13 شهریور 1400 نخستین گفتگوی زنده تلویزیونی رییس جمهوری با مردم از شبکه یک سیما پخش خواهد شد.

رئیس جمهور آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی رییس‌جمهوری امشب نخستین بار در یک گفت‌وگوی تلویزیونی با مردم صحبت می‌کند.

زمان پخش گفتگوی تلویزیونی رئیس جمهور رئیسی 

پخش زنده گفت‌وگو و مصاحبه رئیس جمهور رئیسی از شبکه اول سیما و بعد از خبر ۲۱ پخش خواهد شد.