1 ​ 2 ساعت پخش سخنرانی رئیس جمهور حسن روحانی در سازمان ملل در 1 مهر 99

واضح | پورتال خبری و سبک زندگی

ساعت پخش سخنرانی رئیس جمهور حسن روحانی در سازمان ملل در 1 مهر 99

سخنرانی روحانی سازمان ملل یکم مهر 99,

رکنا : معاون ارتباطات و اطلاع رسانی دفتر رئیس ‌جمهور در توئیتی از پخش سخنرانی ضبط شده روحانی در مجمع عمومی سازمان ملل در ساعت ۲۱ امشب خبر داد     علیرضا معزی معاون ارتباطات و اطلاع رسانی دفتر رئیس ‌جمهور در توئیتی در رابطه با سخنرانی رئیس جمهور در مجمع عمومی سازمان ملل نوشت: «‌تمام وجوه جهان امروز متأثر از ‎کرونا است آنچنانکه هفتاد و پنجمین مجمع عمومی ‎سازمان ملل نیز با سخنرانی‌های ضبط شده‌ی سران برگزار خواهد شد و از روزهای شلوغ ‎دیپلماسی در نیویورک…

تبلیغات بنری
رکنا : معاون ارتباطات و اطلاع رسانی دفتر رئیس ‌جمهور در توئیتی از پخش سخنرانی ضبط شده روحانی در مجمع عمومی سازمان ملل در ساعت ۲۱ امشب خبر داد     علیرضا معزی معاون ارتباطات و اطلاع رسانی دفتر رئیس ‌جمهور در توئیتی در رابطه با سخنرانی رئیس جمهور در مجمع عمومی سازمان ملل نوشت: «‌تمام وجوه جهان امروز متأثر از ‎کرونا است آنچنانکه هفتاد و پنجمین مجمع عمومی ‎سازمان ملل نیز با سخنرانی‌های ضبط شده‌ی سران برگزار خواهد شد و از روزهای شلوغ ‎دیپلماسی در نیویورک…
ساعت پخش سخنرانی رئیس جمهور حسن روحانی در سازمان ملل در 1 مهر 99

رکنا : معاون ارتباطات و اطلاع رسانی دفتر رئیس ‌جمهور در توئیتی از پخش سخنرانی ضبط شده روحانی در مجمع عمومی سازمان ملل در ساعت ۲۱ امشب خبر داد

 

 

علیرضا معزی معاون ارتباطات و اطلاع رسانی دفتر رئیس ‌جمهور در توئیتی در رابطه با سخنرانی رئیس جمهور در مجمع عمومی سازمان ملل نوشت: «‌تمام وجوه جهان امروز متأثر از ‎کرونا است آنچنانکه هفتاد و پنجمین مجمع عمومی ‎سازمان ملل نیز با سخنرانی‌های ضبط شده‌ی سران برگزار خواهد شد و از روزهای شلوغ ‎دیپلماسی در نیویورک خبری نیست