1 ​ 2 ساعت پخش فیلم‌های سینمایی امروز تلویزیون پنجشنبه 31 تیر 1400

واضح | پورتال خبری و سبک زندگی

ساعت پخش فیلم‌های سینمایی امروز تلویزیون پنجشنبه 31 تیر 1400

فیلم سینمایی,

تلویزیون برای اخر هفته فیلمهایی را برای پخش در نظر گرفته است که در ادامه ساعت پخش فیلم‌های سینمایی امروز تلویزیون پنجشنبه 31 تیر 1400 را  مشاهده میکنید  فیلم‌های سینمایی امروز تلویزیون 31 تیر 🔹«خانه دلفین» ساعت ‌‌۸ از شبکه دو🔸«میش» ساعت ۱۰ از شبکه سه🔹«ایستگاه سلام» ساعت ۱۳ از شبکه نمایش🔸«آرزوی بزرگ» ساعت ۱۳:۳۰ از شبکه پنج🔹«اختانوردان و غارهای زیر دریا» ساعت ۱۴ از شبکـه کودک🔸«آتشفشان دانته» ساعت…

تبلیغات بنری
تلویزیون برای اخر هفته فیلمهایی را برای پخش در نظر گرفته است که در ادامه ساعت پخش فیلم‌های سینمایی امروز تلویزیون پنجشنبه 31 تیر 1400 را  مشاهده میکنید  فیلم‌های سینمایی امروز تلویزیون 31 تیر 🔹«خانه دلفین» ساعت ‌‌۸ از شبکه دو🔸«میش» ساعت ۱۰ از شبکه سه🔹«ایستگاه سلام» ساعت ۱۳ از شبکه نمایش🔸«آرزوی بزرگ» ساعت ۱۳:۳۰ از شبکه پنج🔹«اختانوردان و غارهای زیر دریا» ساعت ۱۴ از شبکـه کودک🔸«آتشفشان دانته» ساعت…
ساعت پخش فیلم‌های سینمایی امروز تلویزیون پنجشنبه 31 تیر 1400

تلویزیون برای اخر هفته فیلمهایی را برای پخش در نظر گرفته است که در ادامه ساعت پخش فیلم‌های سینمایی امروز تلویزیون پنجشنبه 31 تیر 1400 را  مشاهده میکنید

 فیلم‌های سینمایی امروز تلویزیون 31 تیر

🔹«خانه دلفین» ساعت ‌‌۸ از شبکه دو
🔸«میش» ساعت ۱۰ از شبکه سه
🔹«ایستگاه سلام» ساعت ۱۳ از شبکه نمایش
🔸«آرزوی بزرگ» ساعت ۱۳:۳۰ از شبکه پنج
🔹«اختانوردان و غارهای زیر دریا» ساعت ۱۴ از شبکـه کودک
🔸«آتشفشان دانته» ساعت ۱۵ از شبکه نمایش
🔹«موج انفجار» ساعت ۱۶ از شبکه سه
🔸«دیدی مشابه آقای رئیس» ساعت ۱۷ از شبکه نمایش
🔹«پینوکیو» ساعت ۱۸ از شبکه امید
🔸«ضد گلوله» ساعت ۱۹ از شبکه نمایش
🔹«دوازده مرد خشمگین» ساعت ۲۰:۳۰ از شبکه چهار
🔸«رونین» ساعت ۲۱ از شبکه نمایش
🔹«مرز سه گانه» ساعت ۲۳ از شبکه نمایش
🔸«سیانور ساعت ۲۳:۱۵ از شبکه یک
🔹«کار نشد نداره» ساعت ۲۴ از شبکه شما

برچسب ها : ,