1 ​ 2 ساعت پخش فیلم های سینمایی تلویزیون جمعه 1 مرداد 1400

پایگاه تحلیلی و خبری واضح نیوز | News Agency vazehnews

ساعت پخش فیلم های سینمایی تلویزیون جمعه 1 مرداد 1400

اسامی و ساعت پخش فیلم های سینمایی و تلویزیونی نسبتاً جدید جمعه 1 مرداد 1400 شکارچی ؛ ساعت ۱ بامداد از شبکه_یک روباه شگفت انگیز ؛ ساعت ۸ از شبکه_دو پلیس خفته ؛ ساعت ۰۰:۳۰ بامداد از شبکه_سه تمام شب بدو ؛ ساعت ۱۳:۳۰ از شبکه_سه کاپون ؛ ساعت ۲۰:۳۰ از شبکه_چه

تبلیغات بنری
اسامی و ساعت پخش فیلم های سینمایی و تلویزیونی نسبتاً جدید جمعه 1 مرداد 1400 شکارچی ؛ ساعت ۱ بامداد از شبکه_یک روباه شگفت انگیز ؛ ساعت ۸ از شبکه_دو پلیس خفته ؛ ساعت ۰۰:۳۰ بامداد از شبکه_سه تمام شب بدو ؛ ساعت ۱۳:۳۰ از شبکه_سه کاپون ؛ ساعت ۲۰:۳۰ از شبکه_چه
ساعت پخش فیلم های سینمایی تلویزیون جمعه 1 مرداد 1400

اسامی و ساعت پخش فیلم های سینمایی و تلویزیونی نسبتاً جدید جمعه 1 مرداد 1400

شکارچی ؛ ساعت ۱ بامداد از شبکه_یک

روباه شگفت انگیز ؛ ساعت ۸ از شبکه_دو

پلیس خفته ؛ ساعت ۰۰:۳۰ بامداد از شبکه_سه

تمام شب بدو ؛ ساعت ۱۳:۳۰ از شبکه_سه

کاپون ؛ ساعت ۲۰:۳۰ از شبکه_چه