1 ​ 2 ساعت پخش فیلم های سینمایی تلویزیون در روز پنجشنبه 21 مرداد 1400

پایگاه تحلیلی و خبری واضح نیوز | News Agency vazehnews

ساعت پخش فیلم های سینمایی تلویزیون در روز پنجشنبه 21 مرداد 1400

فیلم های تلویزیون 21 مرداد,

ساعت پخش فیلم های سینمایی تلویزیون در روز پنجشنبه 21 مرداد 1400  آخر هفته همراه با فیلم های سینمایی و تلویزیونی  پنجشنبه ۲۱ مرداد شبکه_یک : ببخشید در خدمت نبودیم | ۲۳:۱۵ شبکه_دو : خاکستر نشین | ۸ شبکه_سه : دیده بان | ۱۰ / کلاهبرداران | ۱۵ / شهر درون | ۲۴ شبکه_چهار : زندانی اسپانیایی | ۲۰:۳۰ شبکه_پنج : آرتی ، ماجرا آغاز می شود | ۱۳:۳۰ شبکه_شما : آلما | ۲۴ شبکه_کودک : قهرمانان کوچک | ۱۴ شبکه_امید : اتاقک ۲۷ | ۱۸ شبکه‌_آیفیلم : برادرم خسرو | ۲۲  بیش از ۷۰ درصد از این فیلم ها در…

تبلیغات بنری
ساعت پخش فیلم های سینمایی تلویزیون در روز پنجشنبه 21 مرداد 1400  آخر هفته همراه با فیلم های سینمایی و تلویزیونی  پنجشنبه ۲۱ مرداد شبکه_یک : ببخشید در خدمت نبودیم | ۲۳:۱۵ شبکه_دو : خاکستر نشین | ۸ شبکه_سه : دیده بان | ۱۰ / کلاهبرداران | ۱۵ / شهر درون | ۲۴ شبکه_چهار : زندانی اسپانیایی | ۲۰:۳۰ شبکه_پنج : آرتی ، ماجرا آغاز می شود | ۱۳:۳۰ شبکه_شما : آلما | ۲۴ شبکه_کودک : قهرمانان کوچک | ۱۴ شبکه_امید : اتاقک ۲۷ | ۱۸ شبکه‌_آیفیلم : برادرم خسرو | ۲۲  بیش از ۷۰ درصد از این فیلم ها در…
ساعت پخش فیلم های سینمایی تلویزیون در روز پنجشنبه 21 مرداد 1400

ساعت پخش فیلم های سینمایی تلویزیون در روز پنجشنبه 21 مرداد 1400 

آخر هفته همراه با فیلم های سینمایی و تلویزیونی

 پنجشنبه ۲۱ مرداد

شبکه_یک : ببخشید در خدمت نبودیم | ۲۳:۱۵

شبکه_دو : خاکستر نشین | ۸

شبکه_سه : دیده بان | ۱۰ / کلاهبرداران | ۱۵ / شهر درون | ۲۴

شبکه_چهار : زندانی اسپانیایی | ۲۰:۳۰

شبکه_پنج : آرتی ، ماجرا آغاز می شود | ۱۳:۳۰

شبکه_شما : آلما | ۲۴

شبکه_کودک : قهرمانان کوچک | ۱۴

شبکه_امید : اتاقک ۲۷ | ۱۸

شبکه‌_آیفیلم : برادرم خسرو | ۲۲

 بیش از ۷۰ درصد از این فیلم ها در سال های گذشته و امسال از شبکه های سیما بازپخش شده اند !