1 ​ 2 ساعت پخش فیلم های سینمایی شبکه نمایش جمعه 12 شهریور 1400

پایگاه تحلیلی و خبری واضح نیوز | News Agency vazehnews

ساعت پخش فیلم های سینمایی شبکه نمایش جمعه 12 شهریور 1400

فیلم های سینمایی شبکه نمایش جمعه 12 شهریور,

ساعت پخش فیلم های سینمایی شبکه نمایش جمعه 12 شهریور 1400 به شرح زیر است :  بر سر دوراهی بزرگ | آمریکا ۱۹۵۱ - ساعت ۱:۰۰🔹 زندانیان | آمریکا ۲۰۱۳ - ساعت ۳:۰۰🔹دو برادر | دانمارک ۲۰۱۰ - ساعت ۴:۳۰🔹 بخاطر پسرم | ژاپن ۱۹۷۹ - ساعت ۶:۰۰🔹 زندانیان | آمریکا ۲۰۱۳ - ساعت ۸:۰۰🔹 دو برادر | دانمارک ۲۰۱۰ - ساعت ۹:۳۰🔹 ناپدید شده | کره جنوبی ۲۰۱۶ - ساعت ۱۱:۰۰🔹 یتیم خانه ایران | ایران ۱۳۹۴ - ساعت ۱۳:۰۰🔹 خون و پول | آمریکا ۲۰۲۰ - ساعت ۱۵:۰۰🔹 تغییر چهره | هند ۲۰۱۸ - ساعت ۱۷:۰۰🔹 من هنوز آلیس هستم | آمریکا ۲۰۱۴ - ساعت…

تبلیغات بنری
ساعت پخش فیلم های سینمایی شبکه نمایش جمعه 12 شهریور 1400 به شرح زیر است :  بر سر دوراهی بزرگ | آمریکا ۱۹۵۱ - ساعت ۱:۰۰🔹 زندانیان | آمریکا ۲۰۱۳ - ساعت ۳:۰۰🔹دو برادر | دانمارک ۲۰۱۰ - ساعت ۴:۳۰🔹 بخاطر پسرم | ژاپن ۱۹۷۹ - ساعت ۶:۰۰🔹 زندانیان | آمریکا ۲۰۱۳ - ساعت ۸:۰۰🔹 دو برادر | دانمارک ۲۰۱۰ - ساعت ۹:۳۰🔹 ناپدید شده | کره جنوبی ۲۰۱۶ - ساعت ۱۱:۰۰🔹 یتیم خانه ایران | ایران ۱۳۹۴ - ساعت ۱۳:۰۰🔹 خون و پول | آمریکا ۲۰۲۰ - ساعت ۱۵:۰۰🔹 تغییر چهره | هند ۲۰۱۸ - ساعت ۱۷:۰۰🔹 من هنوز آلیس هستم | آمریکا ۲۰۱۴ - ساعت…
ساعت پخش فیلم های سینمایی شبکه نمایش جمعه 12 شهریور 1400

ساعت پخش فیلم های سینمایی شبکه نمایش جمعه 12 شهریور 1400 به شرح زیر است :

 بر سر دوراهی بزرگ | آمریکا ۱۹۵۱ - ساعت ۱:۰۰
🔹 زندانیان | آمریکا ۲۰۱۳ - ساعت ۳:۰۰
🔹دو برادر | دانمارک ۲۰۱۰ - ساعت ۴:۳۰
🔹 بخاطر پسرم | ژاپن ۱۹۷۹ - ساعت ۶:۰۰
🔹 زندانیان | آمریکا ۲۰۱۳ - ساعت ۸:۰۰
🔹 دو برادر | دانمارک ۲۰۱۰ - ساعت ۹:۳۰
🔹 ناپدید شده | کره جنوبی ۲۰۱۶ - ساعت ۱۱:۰۰
🔹 یتیم خانه ایران | ایران ۱۳۹۴ - ساعت ۱۳:۰۰
🔹 خون و پول | آمریکا ۲۰۲۰ - ساعت ۱۵:۰۰
🔹 تغییر چهره | هند ۲۰۱۸ - ساعت ۱۷:۰۰
🔹 من هنوز آلیس هستم | آمریکا ۲۰۱۴ - ساعت ۱۹:۰۰
🔹 آموزش بد | آمریکا ۲۰۱۹ - ساعت ۲۱:۰۰
🔹 شبح کوهنورد | استونی ۲۰۱۵ - ساعت ۲۳:۰۰

 پخش یک فیلم سینمایی جدید

بیش از ۹۰ درصد از این فیلم ها در سال های گذشته و امسال از شبکه های سیما شده اند !

 « یتیم خانه ایران » که خرداد امسال از شبکه سه پخش شده بود ، در کنداکتور پخش شبکه نمایش قرار گرفت.

« آموزش بد » نیز اردیبهشت امسال از شبکه یک پخش شد!

به لطف مدیران خسته ، فیلم های زمستان سال گذشته دوباره در کنداکتور پخش قرار گرفتند تا حافظه مخاطبان تقویت شود!