1 ​ 2 ساعت پخش فیلم های سینمایی و تلویزیونی امروز جمعه 12 شهریور 1400

واضح | پورتال خبری و سبک زندگی

ساعت پخش فیلم های سینمایی و تلویزیونی امروز جمعه 12 شهریور 1400

فیلم های تلویزیون 12 شهریور 1400,

 آخر هفته همراه با فیلم های تکراری سینمایی و تلویزیونی جمعه ۱۲ شهریور صدا و سیما در شبکه های مختلف شبکه_یک : امیر کبیر | ۱۶ شبکه_دو : حصار ضد خرگوش | ۱:۴۵ بامداد  /  انیمیشن ناسور | ۷:۴۵  /  سوپ ویژه | ۰۰:۱۰ بامداد شنبه ⭐️ شبکه_سه : روزگاری ایران | ۱۰  /  کد نویس | ۱۴:۳۰   /  پل ۲۱ | ۱۹ شبکه_چهار : استالینگراد | ۲۰:۳۰ شبکه_پنج : انیمیشن زندگی یک حشره | ۹  /  مهلت تمام | ۱۳:۳۰ شبکه_شما : کوک نغمه گمشده | ۱۳:۳۰ شبکه_کودک : انیمیشن سفری به…

تبلیغات بنری
 آخر هفته همراه با فیلم های تکراری سینمایی و تلویزیونی جمعه ۱۲ شهریور صدا و سیما در شبکه های مختلف شبکه_یک : امیر کبیر | ۱۶ شبکه_دو : حصار ضد خرگوش | ۱:۴۵ بامداد  /  انیمیشن ناسور | ۷:۴۵  /  سوپ ویژه | ۰۰:۱۰ بامداد شنبه ⭐️ شبکه_سه : روزگاری ایران | ۱۰  /  کد نویس | ۱۴:۳۰   /  پل ۲۱ | ۱۹ شبکه_چهار : استالینگراد | ۲۰:۳۰ شبکه_پنج : انیمیشن زندگی یک حشره | ۹  /  مهلت تمام | ۱۳:۳۰ شبکه_شما : کوک نغمه گمشده | ۱۳:۳۰ شبکه_کودک : انیمیشن سفری به…
ساعت پخش فیلم های سینمایی و تلویزیونی امروز جمعه 12 شهریور 1400

 آخر هفته همراه با فیلم های تکراری سینمایی و تلویزیونی جمعه ۱۲ شهریور صدا و سیما در شبکه های مختلف

شبکه_یک : امیر کبیر | ۱۶

شبکه_دو : حصار ضد خرگوش | ۱:۴۵ بامداد  /  انیمیشن ناسور | ۷:۴۵  /  سوپ ویژه | ۰۰:۱۰ بامداد شنبه ⭐️

شبکه_سه : روزگاری ایران | ۱۰  /  کد نویس | ۱۴:۳۰   /  پل ۲۱ | ۱۹

شبکه_چهار : استالینگراد | ۲۰:۳۰

شبکه_پنج : انیمیشن زندگی یک حشره | ۹  /  مهلت تمام | ۱۳:۳۰

شبکه_شما : کوک نغمه گمشده | ۱۳:۳۰

شبکه_کودک : انیمیشن سفری به سرزمین خون و خاکستر | ۱۴

شبکه_امید : خشت بهشت | ۱۸

شبکه‌_افق : ببخشید در خدمت نبودیم | ۱۰

پخش سه فیلم سینمایی جدید

• « پل ۲۱ » فروردین از شبکه سه

• « استالینگراد » مرداد از شبکه نمایش

• « زندگی یک حشره » فروردین از شبکه پنج

• « کوک نغمه گمشده » خرداد از شبکه نمایش

• « خشت بهشت » خرداد از شبکه دو