1 ​ 2 ساعت پخش فیلم های سینمایی و تلویزیونی پنجشنبه 25 شهریور 1400

پایگاه تحلیلی و خبری واضح نیوز | News Agency vazehnews

ساعت پخش فیلم های سینمایی و تلویزیونی پنجشنبه 25 شهریور 1400

  فیلم های سینمایی و تلویزیونی پنجشنبه ۲۵ شهریور شبکه_یک : لبخند جیمی | ۲۳:۱۵ شبکه_دو : انیمیشن سرزمین خواب | ۸ شبکه_سه : استشهادی برای خدا | ۱۰  /  لیگ کونگ فو | ۱۶  /  دونده هزار تو | ۲۴ شبکه‌_چهار : آن سوی آتش | ۲۰:۳۰ شبکه_پنج : صدای پای من | ۱۳:۳۰ شبکه_شما : یاردا | ۲۴ شبکه_کودک : انیمیشن دارکوب زبل | ۱۴ شبکه_امید : ماجراهای من و پدربزرگ | ۱۸ شبکه_آیفیلم : پنج ستاره | ۲۲  بازپخش ۱۰۰ درصدی فیلم ها در ۲۵ شهریور ! • « لبخند جیمی » ۶ شهریور امسال…

تبلیغات بنری
  فیلم های سینمایی و تلویزیونی پنجشنبه ۲۵ شهریور شبکه_یک : لبخند جیمی | ۲۳:۱۵ شبکه_دو : انیمیشن سرزمین خواب | ۸ شبکه_سه : استشهادی برای خدا | ۱۰  /  لیگ کونگ فو | ۱۶  /  دونده هزار تو | ۲۴ شبکه‌_چهار : آن سوی آتش | ۲۰:۳۰ شبکه_پنج : صدای پای من | ۱۳:۳۰ شبکه_شما : یاردا | ۲۴ شبکه_کودک : انیمیشن دارکوب زبل | ۱۴ شبکه_امید : ماجراهای من و پدربزرگ | ۱۸ شبکه_آیفیلم : پنج ستاره | ۲۲  بازپخش ۱۰۰ درصدی فیلم ها در ۲۵ شهریور ! • « لبخند جیمی » ۶ شهریور امسال…
ساعت پخش فیلم های سینمایی و تلویزیونی پنجشنبه 25 شهریور 1400

  فیلم های سینمایی و تلویزیونی پنجشنبه ۲۵ شهریور

شبکه_یک : لبخند جیمی | ۲۳:۱۵

شبکه_دو : انیمیشن سرزمین خواب | ۸

شبکه_سه : استشهادی برای خدا | ۱۰  /  لیگ کونگ فو | ۱۶  /  دونده هزار تو | ۲۴

شبکه‌_چهار : آن سوی آتش | ۲۰:۳۰

شبکه_پنج : صدای پای من | ۱۳:۳۰

شبکه_شما : یاردا | ۲۴

شبکه_کودک : انیمیشن دارکوب زبل | ۱۴

شبکه_امید : ماجراهای من و پدربزرگ | ۱۸

شبکه_آیفیلم : پنج ستاره | ۲۲

 بازپخش ۱۰۰ درصدی فیلم ها در ۲۵ شهریور !

• « لبخند جیمی » ۶ شهریور امسال از شبکه_نمایش

• « استشهادی برای خدا » ۳۰ مرداد امسال از شبکه_دو

• « ماجراهای من و پدربزرگ » ۹ فروردین امسال از شبکه_نمایش