1 ​ 2 ساعت پخش فیلم های سینمایی و تلویزیونی پنجشنبه 4 شهریور 1400

پایگاه تحلیلی و خبری واضح نیوز | News Agency vazehnews

ساعت پخش فیلم های سینمایی و تلویزیونی پنجشنبه 4 شهریور 1400

ساعت پخش فیلم های سینمایی و تلویزیونی پنجشنبه 4 شهریور 1400  شبکه_یک : رودخانه خونین | ۲۳:۱۵ شبکه_دو : الله یار و مهرو | ۸ شبکه_سه : زخم کاری | ۱۰ / سلحشور | ۱۶ / بادیگارد محبوب من | ۲۴ شبکه‌_چهار : سالی | ۲۰:۳۰ شبکه_پنج : انیمیشن زندگی یک حشره | ۱۳:۳۰ شبکه_شما : سما در آتش | ۲۴ شبکه_کودک : انیمیشن ماداگاسکار ۱ | ۱۴ شبکه_امید : معلمم را کوچک کردم | ۱۸ شبکه_آیفیلم : رنگ خدا |

تبلیغات بنری
ساعت پخش فیلم های سینمایی و تلویزیونی پنجشنبه 4 شهریور 1400  شبکه_یک : رودخانه خونین | ۲۳:۱۵ شبکه_دو : الله یار و مهرو | ۸ شبکه_سه : زخم کاری | ۱۰ / سلحشور | ۱۶ / بادیگارد محبوب من | ۲۴ شبکه‌_چهار : سالی | ۲۰:۳۰ شبکه_پنج : انیمیشن زندگی یک حشره | ۱۳:۳۰ شبکه_شما : سما در آتش | ۲۴ شبکه_کودک : انیمیشن ماداگاسکار ۱ | ۱۴ شبکه_امید : معلمم را کوچک کردم | ۱۸ شبکه_آیفیلم : رنگ خدا |
ساعت پخش فیلم های سینمایی و تلویزیونی پنجشنبه 4 شهریور 1400

ساعت پخش فیلم های سینمایی و تلویزیونی پنجشنبه 4 شهریور 1400 

شبکه_یک : رودخانه خونین | ۲۳:۱۵

شبکه_دو : الله یار و مهرو | ۸

شبکه_سه : زخم کاری | ۱۰ / سلحشور | ۱۶ / بادیگارد محبوب من | ۲۴

شبکه‌_چهار : سالی | ۲۰:۳۰

شبکه_پنج : انیمیشن زندگی یک حشره | ۱۳:۳۰

شبکه_شما : سما در آتش | ۲۴

شبکه_کودک : انیمیشن ماداگاسکار ۱ | ۱۴

شبکه_امید : معلمم را کوچک کردم | ۱۸

شبکه_آیفیلم : رنگ خدا |