1 ​ 2 ساعت کار ادارات از یکشنبه 1 شهریور 1400 | ساعت کاری ادارات و سازمان های دولتی اول شهریور

واضح | پورتال خبری و سبک زندگی

ساعت کار ادارات از یکشنبه 1 شهریور 1400 | ساعت کاری ادارات و سازمان های دولتی اول شهریور

ساعت کاری جدید ادارات شهریور 1400,

ساعت کار ادارات از یکشنبه 1 شهریور 1400 | ساعت کاری ادارات و سازمان های دولتی اول شهریور  تغییر ساعت کاری ادارات استان تهران از یکم شهریور 1400 +جزئیات معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری تهران از تغییر ساعات کاری ادارات استان تهران از ابتدای شهریورماه خبر داد.  تغییر ساعت کاری ادارات / «غلامرضا عباس پاشا» درباره ساعت کاری کارکنان ادارات و سازمان های دولتی استان تهران از ابتدای شهریورماه گفت: برای صرفه جویی در مصرف برق و براساس ابلاغ وزارت کشور ساعت کار ادارات در استان تهران…

تبلیغات بنری
ساعت کار ادارات از یکشنبه 1 شهریور 1400 | ساعت کاری ادارات و سازمان های دولتی اول شهریور  تغییر ساعت کاری ادارات استان تهران از یکم شهریور 1400 +جزئیات معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری تهران از تغییر ساعات کاری ادارات استان تهران از ابتدای شهریورماه خبر داد.  تغییر ساعت کاری ادارات / «غلامرضا عباس پاشا» درباره ساعت کاری کارکنان ادارات و سازمان های دولتی استان تهران از ابتدای شهریورماه گفت: برای صرفه جویی در مصرف برق و براساس ابلاغ وزارت کشور ساعت کار ادارات در استان تهران…
ساعت کار ادارات از یکشنبه 1 شهریور 1400 | ساعت کاری ادارات و سازمان های دولتی اول شهریور

ساعت کار ادارات از یکشنبه 1 شهریور 1400 | ساعت کاری ادارات و سازمان های دولتی اول شهریور 

تغییر ساعت کاری ادارات استان تهران از یکم شهریور 1400 +جزئیات

معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری تهران از تغییر ساعات کاری ادارات استان تهران از ابتدای شهریورماه خبر داد. 

تغییر ساعت کاری ادارات / «غلامرضا عباس پاشا» درباره ساعت کاری کارکنان ادارات و سازمان های دولتی استان تهران از ابتدای شهریورماه گفت: برای صرفه جویی در مصرف برق و براساس ابلاغ وزارت کشور ساعت کار ادارات در استان تهران از ساعت ۷ تا ۱۳ شده بود.

وی ادامه داد: این بازه زمانی از نخستین روز شهریور ماه به ساعت ۰۷:۳۰ تا ۱۴:۳۰ تغییر ساعت پیدا می کند.

معاون توسعه منابع استانداری تهران خاطرنشان کرد: تعطیلی ادارات استان در روزهای پنجشنبه نیز با توجه به عدم تمدید هیات دولت به حالت اول برمی گردد و ادارات استان تهران از ابتدای شهریورماه در روزهای پنجشنبه تعطیل نیستند