1 ​ 2 ساعت کار جدید بانک‌ها امروز دوشنبه یک 1 شهریور 1400

واضح | پورتال خبری و سبک زندگی

ساعت کار جدید بانک‌ها امروز دوشنبه یک 1 شهریور 1400

ساعت کار جدید بانک‌ها امروز دوشنبه یک 1 شهریور 1400 ساعت کار جدید بانک‌ها در شهریور ۱۴۰۰ اعلام شد. ساعت کار شعب بانک‌ها از روز دوشنبه اول شهریورماه سال جاری به شرح ذیل خواهد بود: شنبه تا چهارشنبه: کارکنان شعب ساعت ۷:۳۰ الی ۱۴:۳۰ مشتریان شعب ساعت ۸:۰۰ الی ۱۳:۳۰ پنجشنبه‌ها: کارکنان شعب ساعت ۷:۳۰ الی ۱۳:۰۰ مشتریان شعب ساعت ۸:۰۰ الی ۱۲:۳۰

تبلیغات بنری
ساعت کار جدید بانک‌ها امروز دوشنبه یک 1 شهریور 1400 ساعت کار جدید بانک‌ها در شهریور ۱۴۰۰ اعلام شد. ساعت کار شعب بانک‌ها از روز دوشنبه اول شهریورماه سال جاری به شرح ذیل خواهد بود: شنبه تا چهارشنبه: کارکنان شعب ساعت ۷:۳۰ الی ۱۴:۳۰ مشتریان شعب ساعت ۸:۰۰ الی ۱۳:۳۰ پنجشنبه‌ها: کارکنان شعب ساعت ۷:۳۰ الی ۱۳:۰۰ مشتریان شعب ساعت ۸:۰۰ الی ۱۲:۳۰
ساعت کار جدید بانک‌ها امروز دوشنبه یک 1 شهریور 1400

ساعت کار جدید بانک‌ها امروز دوشنبه یک 1 شهریور 1400

ساعت کار جدید بانک‌ها در شهریور ۱۴۰۰ اعلام شد.

ساعت کار شعب بانک‌ها از روز دوشنبه اول شهریورماه سال جاری به شرح ذیل خواهد بود:

شنبه تا چهارشنبه:

کارکنان شعب ساعت ۷:۳۰ الی ۱۴:۳۰

مشتریان شعب ساعت ۸:۰۰ الی ۱۳:۳۰

پنجشنبه‌ها:

کارکنان شعب ساعت ۷:۳۰ الی ۱۳:۰۰

مشتریان شعب ساعت ۸:۰۰ الی ۱۲:۳۰