تبلیغات بنری
وقتی که حرف از کمک و یاری می‌شود همه در کنار هم قرار می‌گیریم دارا و ندار،کارمند،کارگر، همه و همه به یک هدف می‌اندیشیم و آن هم رهایی از بحرانی که تمام مردم را تحت تاثیر خود قرار داده است.   ویروس کرونا نه تنها برای ما بلکه برای تمام دنیا واژه‌ای تلخ و دردناک است؛ ویروسی که در چند ماه اخیر به کل دنیا نفوذ پیدا کرد و بسیاری را راهی خانه ابدی و هزاران نفر را مبتلا و نیز خانواده‌های زیادی را سردرگم و نگران کرده است. در این ایام که مردم بسیاری در سراسر جهان در قرنطینه به…
 (تصاویر) سایه سنگین کرونا بر سر زندگی قشر ضعیف

وقتی که حرف از کمک و یاری می‌شود همه در کنار هم قرار می‌گیریم دارا و ندار،کارمند،کارگر، همه و همه به یک هدف می‌اندیشیم و آن هم رهایی از بحرانی که تمام مردم را تحت تاثیر خود قرار داده است.

 

ویروس کرونا نه تنها برای ما بلکه برای تمام دنیا واژه‌ای تلخ و دردناک است؛ ویروسی که در چند ماه اخیر به کل دنیا نفوذ پیدا کرد و بسیاری را راهی خانه ابدی و هزاران نفر را مبتلا و نیز خانواده‌های زیادی را سردرگم و نگران کرده است.در این ایام که مردم بسیاری در سراسر جهان در قرنطینه به سر می‌برند و زندگی‌شان تحت تاثیر این بیماری قرار گرفته است؛ زمانی که کشور و مردم به کمک نیاز دارد افراد گروه‌ها و شخصیت‌های بسیاری به میدان آمدند تا به همشهریان و هموطنان خود یاری برسانند؛ از گروه‌های جهادی گرفته تا مدافعان سلامت و همچنین مردم عادی همه و همه در کنار هم قرار گرفته‌اند تا به ریشه کن شدن این بیماری کمک کنند.

 

 

 وقتی که حرف از کمک و یاری می‌شود همه در کنار هم قرار می‌گیریم دارا و ندار،کارمند،کارگر، همه و همه به یک هدف می‌اندیشیم و آن هم رهایی از بحرانی که تمام مردم را تحت تاثیر خود قرار داده است.

 (تصاویر) سایه سنگین کرونا بر سر زندگی قشر ضعیف

وقتی که حرف از کمک و یاری می‌شود همه در کنار هم قرار می‌گیریم دارا و ندار،کارمند،کارگر، همه و همه به یک هدف می‌اندیشیم و آن هم رهایی از بحرانی که تمام مردم را تحت تاثیر خود قرار داده است.

 (تصاویر) سایه سنگین کرونا بر سر زندگی قشر ضعیف

وقتی که حرف از کمک و یاری می‌شود همه در کنار هم قرار می‌گیریم دارا و ندار،کارمند،کارگر، همه و همه به یک هدف می‌اندیشیم و آن هم رهایی از بحرانی که تمام مردم را تحت تاثیر خود قرار داده است.

 (تصاویر) سایه سنگین کرونا بر سر زندگی قشر ضعیف

 (تصاویر) سایه سنگین کرونا بر سر زندگی قشر ضعیف

 (تصاویر) سایه سنگین کرونا بر سر زندگی قشر ضعیف

 (تصاویر) سایه سنگین کرونا بر سر زندگی قشر ضعیف

 (تصاویر) سایه سنگین کرونا بر سر زندگی قشر ضعیف

 (تصاویر) سایه سنگین کرونا بر سر زندگی قشر ضعیف

 (تصاویر) سایه سنگین کرونا بر سر زندگی قشر ضعیف