تبلیغات بنری
سخنرانی تند یک واعظ علیه رییس جمهور و انتقاد از شرایط کشور و گرانی!   حجت‌الاسلام سیدحسین مؤمنی: خدا رحم کند؛ شنبه و یکشنبه چه خبری می‌خواد بشه، نمیدونم!   جون مادرت، خیر امواتت، یه باقیات صالحات برای خودت درست کن، تو این ۷-۶ ماه باقیمانده خبر خوب به ما نده! هر بار تو خواستی خبر خوب به ما بدی، گند زدی!     فیلم
سخنرانی تند یک واعظ علیه رییس جمهور و انتقاد از شرایط کشور و گرانی! (فیلم)

سخنرانی تند یک واعظ علیه رییس جمهور و انتقاد از شرایط کشور و گرانی!

 

حجت‌الاسلام سیدحسین مؤمنی:

خدا رحم کند؛ شنبه و یکشنبه چه خبری می‌خواد بشه، نمیدونم!

 

جون مادرت، خیر امواتت، یه باقیات صالحات برای خودت درست کن، تو این ۷-۶ ماه باقیمانده خبر خوب به ما نده!

هر بار تو خواستی خبر خوب به ما بدی، گند زدی!

 

 

فیلم