تبلیغات بنری
اظهارنظر ولی اسماعیلی، نماینده مجلس یازدهم درباره سریال «سرباز» به کارگردانی هادی مقدم دوست: سرباز حرف هایی دارد برای نشنیدن؛ خوب بودن این روزها خیلی هم خوب نیست و حتی به تصویر کشیدن خوبی هم حالمان را خوب نمی‌کند؛ قبل از همه باید از خودمان بپرسیم چرا با دیدن آدم های خوب حالمان خوب نمی‌شود؟    
«سرباز» حرف هایی دارد برای نشنیدن!

اظهارنظر ولی اسماعیلی، نماینده مجلس یازدهم درباره سریال «سرباز» به کارگردانی هادی مقدم دوست: سرباز حرف هایی دارد برای نشنیدن؛ خوب بودن این روزها خیلی هم خوب نیست و حتی به تصویر کشیدن خوبی هم حالمان را خوب نمی‌کند؛ قبل از همه باید از خودمان بپرسیم چرا با دیدن آدم های خوب حالمان خوب نمی‌شود؟