1 ​ 2 سفارش حیوان کشی به سفارش خودتان توسط زنان سلاخ اینستاگرام+عکس وحشتناک

واضح | پورتال خبری و سبک زندگی

سفارش حیوان کشی به سفارش خودتان توسط زنان سلاخ اینستاگرام+عکس وحشتناک

زنان سلاخ اینستاگرام,زنان قصاب اینستاگرام,

اخیرا حیوان‌آزاران تشکیل شبکه داده و به معامله فیلم‌های کشتار حیوانات و حتی قبول سفارش برای تهیه فیلم حیوان‌آزاری به سلیقه مشتری مشغول هستند. خبرگزاری میزان- «زن سلاخ» دست و پای حیوان را با روبان بنفش بسته و دقایقی پا را روی گلویش فشار می‌دهد تا کلیپ، برای مخاطب، هیجان‌انگیزتر شود؛ کلیپی که با قرار گرفتن سر بز طلایی‌رنگ روی تنش به پایان می‌رسد. آن یکی، پیش از آغاز سلاخی، سر و گردن خروس سفید را زیر کفش‌های پاشنه‌بلندش آنقدر فشار می‌دهد…

تبلیغات بنری
اخیرا حیوان‌آزاران تشکیل شبکه داده و به معامله فیلم‌های کشتار حیوانات و حتی قبول سفارش برای تهیه فیلم حیوان‌آزاری به سلیقه مشتری مشغول هستند. خبرگزاری میزان- «زن سلاخ» دست و پای حیوان را با روبان بنفش بسته و دقایقی پا را روی گلویش فشار می‌دهد تا کلیپ، برای مخاطب، هیجان‌انگیزتر شود؛ کلیپی که با قرار گرفتن سر بز طلایی‌رنگ روی تنش به پایان می‌رسد. آن یکی، پیش از آغاز سلاخی، سر و گردن خروس سفید را زیر کفش‌های پاشنه‌بلندش آنقدر فشار می‌دهد…
سفارش حیوان کشی به سفارش خودتان توسط زنان سلاخ اینستاگرام+عکس وحشتناک

اخیرا حیوان‌آزاران تشکیل شبکه داده و به معامله فیلم‌های کشتار حیوانات و حتی قبول سفارش برای تهیه فیلم حیوان‌آزاری به سلیقه مشتری مشغول هستند.

سلاخی زنان در اینستاگرام

خبرگزاری میزان- «زن سلاخ» دست و پای حیوان را با روبان بنفش بسته و دقایقی پا را روی گلویش فشار می‌دهد تا کلیپ، برای مخاطب، هیجان‌انگیزتر شود؛ کلیپی که با قرار گرفتن سر بز طلایی‌رنگ روی تنش به پایان می‌رسد.

زنان سلاخ

آن یکی، پیش از آغاز سلاخی، سر و گردن خروس سفید را زیر کفش‌های پاشنه‌بلندش آنقدر فشار می‌دهد تا پرنده چند لحظه‌ای از حال برود و وقتی به خود بیاید که سرش با فشار در کاسه آب فرو برده شده تا زجرکشش کند.

قصاب زنان اینستاگرام سلاخ

زن سلاخ سوم، پایش را روی بدن خرگوش سفید و دست‌وپابسته‌ای که نفسش در سینه حبس شده فشار می‌دهد و به خرگوش یادآوری می‌کند که تا لحظاتی دیگر زیر پای "الهام بانو" جان خواهد سپرد.

سلاخ اینستاگرام

چهارمین زن سلاخ هم پس از زجرکش کردن یک خروس، با لحنی بیمارگونه، به بز سفیدی که شاهد ماجراست، نزدیک بودن مرگش را خبر می‌دهد. بز نگون‌بخت، پس از آنکه نیمی از گردنش توسط چاقوی زن، بریده شد رها می‌شود تا برای رضایت آنها که می‌گویند "فیلم بگیر"، "فیلم بگیر"، مرگی طولانی‌مدت را تجربه کند. زوسادیست( کسی که از آزاردادن حیوانات لذت می‌برد) پنجم هم ترجیح می‌دهد اردک بیچاره را زیر پایش له کند.