1 ​ 2 سند ازدواج هم مثل کارت ملی کمیاب شد

واضح | پورتال خبری و سبک زندگی

سند ازدواج هم مثل کارت ملی کمیاب شد

سند ازدواج,کمبود سند ازدواج,

بعد از کارت ملی، سند ازدواج هم کم یاب شد!    هفته هاست دفاتر ازدواج در خوزستان، سند عقدنامه ندارند   🔹بنابر تماس چند زوج جوان که بیش از یکماه از تاریخ عقد محضری شان می گذرد، سند ازدواج در شهر اهواز کمیاب شده است.   🔹 این زوج ها ضمن گلایه از وضعیت تاخیر دریافت سند ازدواجشان گفتند بنابر اظهارات سردفتران در حال حاضر امکان دریافت عقدنامه وجود ندارد   🔹 این زوج های جوان می گویند برای دریافت وام و ثبت نام های اولیه وام ازدواج به عقدنامه نیاز داریم که این معضل باعث تاخیر در برنامه…

تبلیغات بنری
بعد از کارت ملی، سند ازدواج هم کم یاب شد!    هفته هاست دفاتر ازدواج در خوزستان، سند عقدنامه ندارند   🔹بنابر تماس چند زوج جوان که بیش از یکماه از تاریخ عقد محضری شان می گذرد، سند ازدواج در شهر اهواز کمیاب شده است.   🔹 این زوج ها ضمن گلایه از وضعیت تاخیر دریافت سند ازدواجشان گفتند بنابر اظهارات سردفتران در حال حاضر امکان دریافت عقدنامه وجود ندارد   🔹 این زوج های جوان می گویند برای دریافت وام و ثبت نام های اولیه وام ازدواج به عقدنامه نیاز داریم که این معضل باعث تاخیر در برنامه…

بعد از کارت ملی، سند ازدواج هم کم یاب شد!

 

 هفته هاست دفاتر ازدواج در خوزستان، سند عقدنامه ندارند

 

🔹بنابر تماس چند زوج جوان که بیش از یکماه از تاریخ عقد محضری شان می گذرد، سند ازدواج در شهر اهواز کمیاب شده است.

 

🔹 این زوج ها ضمن گلایه از وضعیت تاخیر دریافت سند ازدواجشان گفتند بنابر اظهارات سردفتران در حال حاضر امکان دریافت عقدنامه وجود ندارد

 

🔹 این زوج های جوان می گویند برای دریافت وام و ثبت نام های اولیه وام ازدواج به عقدنامه نیاز داریم که این معضل باعث تاخیر در برنامه های ازدواجمان شده است.

 

🔹 به نظر می رسد صدها زوج اکنون به دلیل فقدان سند ازدواج برنامه های مراسم عروسی شان با ابهام مواجه شده درحالی که تقریبا همه زوج ها برای تشکیل خانه جدید به وام ازدواج نیاز دارند

 

🔹 یکی از محضرداران اهواز گفت: اخیرا سند ازدواج در اهواز میان دفاتر توزیع نشده و گاهی نیز به صورت سهمیه بندی تخصیص داده شده که به دلیل محدودیت در کمیت کفاف زوج ها را نمی دهد