1 ​ 2 سید حسین مرجانمهر استان دانشگاه تهران درگذشت +علت فوت و عکس

پایگاه تحلیلی و خبری واضح نیوز | News Agency vazehnews

سید حسین مرجانمهر استان دانشگاه تهران درگذشت +علت فوت و عکس

درگذشت سید حسن مرجانمهر استاد دانشگاه تهران,

سید حسین مرجانمهر استان دانشگاه تهران درگذشت +علت فوت  «دکتر سیدحسین مرجانمهر» استاد برجسته پاتولوژی دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران بر اثر ابتلا به بیماری کووید-۱۹ درگذشت. در پی درگذشت یکی از اساتید دانشگاه تهران در پی ابتلا به کووید-۱۹، این دانشگاه پیام تسلیت صادر کرد. حکیم مهر به نوبه خود، مصیبت وارده را به جامعه دامپزشکی کشور تسلیت عرض نموده و از خداوند متعال برای آن مرحوم مغفرت و رحمت و برای بازماندگان صبر و اجر مسئلت می‌نماید. در متن پیام تسلیت دانشگاه تهران در پی درگذشت…

تبلیغات بنری
سید حسین مرجانمهر استان دانشگاه تهران درگذشت +علت فوت  «دکتر سیدحسین مرجانمهر» استاد برجسته پاتولوژی دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران بر اثر ابتلا به بیماری کووید-۱۹ درگذشت. در پی درگذشت یکی از اساتید دانشگاه تهران در پی ابتلا به کووید-۱۹، این دانشگاه پیام تسلیت صادر کرد. حکیم مهر به نوبه خود، مصیبت وارده را به جامعه دامپزشکی کشور تسلیت عرض نموده و از خداوند متعال برای آن مرحوم مغفرت و رحمت و برای بازماندگان صبر و اجر مسئلت می‌نماید. در متن پیام تسلیت دانشگاه تهران در پی درگذشت…
سید حسین مرجانمهر استان دانشگاه تهران درگذشت +علت فوت و عکس

سید حسین مرجانمهر استان دانشگاه تهران درگذشت +علت فوت

 «دکتر سیدحسین مرجانمهر» استاد برجسته پاتولوژی دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران بر اثر ابتلا به بیماری کووید-۱۹ درگذشت.

در پی درگذشت یکی از اساتید دانشگاه تهران در پی ابتلا به کووید-۱۹، این دانشگاه پیام تسلیت صادر کرد.

سید حسن مرجانمهر

حکیم مهر به نوبه خود، مصیبت وارده را به جامعه دامپزشکی کشور تسلیت عرض نموده و از خداوند متعال برای آن مرحوم مغفرت و رحمت و برای بازماندگان صبر و اجر مسئلت می‌نماید.

سید حسن مرجانمهر درگذشت، فوت سید حسن حسن مرجانمهر

در متن پیام تسلیت دانشگاه تهران در پی درگذشت دکتر "سیدحسین مرجانمهر" آمده است:«با نهایت تأسف و تأثر با خبر شدیم دکتر سیدحسین مرجانمهر، استاد دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران چشم از دنیا فرو بسته و به دیدار حق شتافتند.