1 ​ 2 آشنایی با جدیدترین شرایط و قوانین معافیت کفالت سربازی + مدارک لازم برای دریافت معافیت سربازی

پایگاه تحلیلی و خبری واضح نیوز | News Agency vazehnews

آشنایی با جدیدترین شرایط و قوانین معافیت کفالت سربازی + مدارک لازم برای دریافت معافیت سربازی

دریافت معافیت سربازی,شرایط معافیت کفالت سربازی,

جدبدترین شرایط معافیت کفالت سربازی در 8 بند اعلام شد. به گزارش واضح نیوز به نقل از رکنا ، شرایط معافیت کفالت سربازی اعلام شد. معافیت کفالت سربازی دارای شرایطی است. شرایط معافیت کفالت سربازی در 8 بند اعلام شده است. افرادی که در شرف سربازی هستند، می توانند از شرایط معافیت کفالت سربازی استفاده کنند. طبق اعلام نظام وظیفه شرایط معافیت کفالت سربازی به شرح زیل است: ۱- یگانه فرزند ذکور مراقب یا نگهدارنده پدر نیازمند مراقبت که قادر به اداره امور خود نباشد. ۲- یگانه مراقب یا نگهدارنده مادر فاقد شوهر ۳- تنها…

تبلیغات بنری
جدبدترین شرایط معافیت کفالت سربازی در 8 بند اعلام شد. به گزارش واضح نیوز به نقل از رکنا ، شرایط معافیت کفالت سربازی اعلام شد. معافیت کفالت سربازی دارای شرایطی است. شرایط معافیت کفالت سربازی در 8 بند اعلام شده است. افرادی که در شرف سربازی هستند، می توانند از شرایط معافیت کفالت سربازی استفاده کنند. طبق اعلام نظام وظیفه شرایط معافیت کفالت سربازی به شرح زیل است: ۱- یگانه فرزند ذکور مراقب یا نگهدارنده پدر نیازمند مراقبت که قادر به اداره امور خود نباشد. ۲- یگانه مراقب یا نگهدارنده مادر فاقد شوهر ۳- تنها…
آشنایی با جدیدترین شرایط و قوانین معافیت کفالت سربازی + مدارک لازم برای دریافت معافیت سربازی

جدبدترین شرایط معافیت کفالت سربازی در 8 بند اعلام شد.

به گزارش واضح نیوز به نقل از رکنا ، شرایط معافیت کفالت سربازی اعلام شد. معافیت کفالت سربازی دارای شرایطی است. شرایط معافیت کفالت سربازی در 8 بند اعلام شده است. افرادی که در شرف سربازی هستند، می توانند از شرایط معافیت کفالت سربازی استفاده کنند.

طبق اعلام نظام وظیفه شرایط معافیت کفالت سربازی به شرح زیل است:

۱- یگانه فرزند ذکور مراقب یا نگهدارنده پدر نیازمند مراقبت که قادر به اداره امور خود نباشد.

۲- یگانه مراقب یا نگهدارنده مادر فاقد شوهر

۳- تنها برادر تنی سرپرست خواهر فاقد پدر، همسر و فرزند ذکور غیر محجور

۴- تنها برادر سرپرست برادر کبیر نیازمند مراقب و فاقد پدر و همسر و فرزند ذکور غیر محجور و فاقد شغل

۵- یگانه سرپرست برادر کمتر از هجده سال تمام

۶- یگانه نوه ذکور مراقب یا نگهدارنده جد فاقد فرزند یا جده فاقد شوهر و فرزند

۷- مشمولی که همسرش فوت نموده و از او دارای فرزند صغیر بوده مادامی که ازدواج مجدد نکرده است و یا همسری دارد که بعد از ازدواج معلول شده و نیازمند مراقبت باشد.

۸- یکی از فرزندان پسر سربازی که در حین خدمت سربازی فوت کند و یا یکی از فرزندان ذکور خانواده‌ای که یک فرزند آن خانواده در حین انجام خدمت سربازی فوت کرده باشد.