1 ​ 2 شرط جدید برای درج آگهی مسکن و خودرو در سایت های آگهی دیوار و...

واضح | پورتال خبری و سبک زندگی

شرط جدید برای درج آگهی مسکن و خودرو در سایت های آگهی دیوار و...

درج آگهی فروش مسکن و خودرو,شرایط درج آگهي خودرو و مسکن در سایت های آگهی,

واضح نیوز : طبق اعلام دادستانی، از این پس افرادی که قصد درج آگهی در سامانه های فروش مسکن و خودرو را دارند باید احراز هویت شوند.   نابسامانی بازارهای مسکن و خودرو، دستگاه قضایی را بر آن داشت تا از اردیبهشت ماه امسال درج قیمت در آگهی های فروش مربوط به این بازارها در سایت های اینترنتی را ممنوع کند.

تبلیغات بنری
واضح نیوز : طبق اعلام دادستانی، از این پس افرادی که قصد درج آگهی در سامانه های فروش مسکن و خودرو را دارند باید احراز هویت شوند.   نابسامانی بازارهای مسکن و خودرو، دستگاه قضایی را بر آن داشت تا از اردیبهشت ماه امسال درج قیمت در آگهی های فروش مربوط به این بازارها در سایت های اینترنتی را ممنوع کند.
شرط جدید برای درج آگهی مسکن و خودرو در سایت های آگهی دیوار و...

واضح نیوز : طبق اعلام دادستانی، از این پس افرادی که قصد درج آگهی در سامانه های فروش مسکن و خودرو را دارند باید احراز هویت شوند.

 

نابسامانی بازارهای مسکن و خودرو، دستگاه قضایی را بر آن داشت تا از اردیبهشت ماه امسال درج قیمت در آگهی های فروش مربوط به این بازارها در سایت های اینترنتی را ممنوع کند.