تبلیغات بنری
رئیس پلیس راهور آذربایجان شرقی:برای جلوگیری از ازدحام جمعیتی طرح زوج و فرد در این مراکز اجرا می شود.روزهای زوج پلاک زوج و روزهای فرد خودروهای دارای پلاک فرد می توانند مراجعه کنند.خدمات دهی مراکز شماره گذاری تا ساعت ۱۷ هر روز ادامه دارد. افرادی که وکالتنامه فروش آن‌ها به پایان رسیده قبل از تمدید وکالتنامه به هیچ عنوان به مراکز شماره‌گذاری مراجعه نکنند.پروتکل‌های بهداشتی در مراکز شماره‌گذاری رعایت می شود./ تبریزمن
شروع به کار مراکز شماره گذاری و تعویض پلاک خودرو از دیروز

رئیس پلیس راهور آذربایجان شرقی:

برای جلوگیری از ازدحام جمعیتی طرح زوج و فرد در این مراکز اجرا می شود.

روزهای زوج پلاک زوج و روزهای فرد خودروهای دارای پلاک فرد می توانند مراجعه کنند.

خدمات دهی مراکز شماره گذاری تا ساعت ۱۷ هر روز ادامه دارد.

افرادی که وکالتنامه فروش آن‌ها به پایان رسیده قبل از تمدید وکالتنامه به هیچ عنوان به مراکز شماره‌گذاری مراجعه نکنند.

پروتکل‌های بهداشتی در مراکز شماره‌گذاری رعایت می شود./ تبریزمن