1 ​ 2 شلوغی و اغتشاشات تبریز مرداد 1400 | درگیری در تبریز دیشب 2 مرداد 1400 | شورش در تبریز

پایگاه تحلیلی و خبری واضح نیوز | News Agency vazehnews

شلوغی و اغتشاشات تبریز مرداد 1400 | درگیری در تبریز دیشب 2 مرداد 1400 | شورش در تبریز

تظاهرات و اغتشاشات تبریز مرداد 1400,

در ویدیویی که منتشر شده است یک شهروند معترض در تبریز از حضور نیروهای امنیتی برای سرکوب تظاهرات‌کنندگان می‌گوید. بر اساس ویدیوهای منتشرشده در رسانه‌های اجتماعی، نیروهای امنیتی به مردم معترض در تبریز حمله کردند. متاسفانه برخی از آشوبگران با پیروی کورکورانه از شبکه های ضدانقلاب اقدام بی نظمی و شکستن اموال عمومی مردم میکنند. این اغتشاشات کوچک با بزرگ نمایی وسیع شبکه های ضدانقلاب فارسی زبان از جمله بی بی سی فارسی و ایران اینترنشنال و من و تو میشود.

تبلیغات بنری
در ویدیویی که منتشر شده است یک شهروند معترض در تبریز از حضور نیروهای امنیتی برای سرکوب تظاهرات‌کنندگان می‌گوید. بر اساس ویدیوهای منتشرشده در رسانه‌های اجتماعی، نیروهای امنیتی به مردم معترض در تبریز حمله کردند. متاسفانه برخی از آشوبگران با پیروی کورکورانه از شبکه های ضدانقلاب اقدام بی نظمی و شکستن اموال عمومی مردم میکنند. این اغتشاشات کوچک با بزرگ نمایی وسیع شبکه های ضدانقلاب فارسی زبان از جمله بی بی سی فارسی و ایران اینترنشنال و من و تو میشود.
شلوغی و اغتشاشات تبریز مرداد 1400 | درگیری در تبریز دیشب 2 مرداد 1400 | شورش در تبریز

در ویدیویی که منتشر شده است یک شهروند معترض در تبریز از حضور نیروهای امنیتی برای سرکوب تظاهرات‌کنندگان می‌گوید.

بر اساس ویدیوهای منتشرشده در رسانه‌های اجتماعی، نیروهای امنیتی به مردم معترض در تبریز حمله کردند.

متاسفانه برخی از آشوبگران با پیروی کورکورانه از شبکه های ضدانقلاب اقدام بی نظمی و شکستن اموال عمومی مردم میکنند.

این اغتشاشات کوچک با بزرگ نمایی وسیع شبکه های ضدانقلاب فارسی زبان از جمله بی بی سی فارسی و ایران اینترنشنال و من و تو میشود.