تبلیغات بنری
 پریچهر قنبری همسر شهاب حسینی در صفحه اینستاگرامش خبر از عزادار شدنش را داد.   پریچهر قنبری همسر شهاب حسینی، در صفحه اینستاگرام خود خبر از درگذشت خواهرش را داد و نوشت: خواهرکم رفت پیش بابام، حسرت دوباره شنیدن صدات و بغل کردنت برام موند. دلتنگی برای تمام نگرانیات، مادری کردنات، دلسوزیات.....تا ابد توی قلبمی"  
شهاب حسینی و همسرش عزادار خواهر شدند

 پریچهر قنبری همسر شهاب حسینی در صفحه اینستاگرامش خبر از عزادار شدنش را داد.

 

پریچهر قنبری همسر شهاب حسینی، در صفحه اینستاگرام خود خبر از درگذشت خواهرش را داد و نوشت: خواهرکم رفت پیش بابام، حسرت دوباره شنیدن صدات و بغل کردنت برام موند. دلتنگی برای تمام نگرانیات، مادری کردنات، دلسوزیات.....تا ابد توی قلبمی"