تبلیغات بنری
به گزارش واضح نیوز ; تراز دریاچه ارومیه بر اثر بارش های مناسب اخیر به ۱۲۷۱ متر و ۸۰ سانتی‌متر رسیده که نسبت به پارسال۲۶ سانتی‌متر افزایش داشته استاین دریاچه سال های متمادی بود که به علت خشکسالی و کاهش شدید بارندگی ها، افت شدید آب و پسرفت داشت   نیمه جان شدن این دریاچه، مشکلات زیستی متعددی از جمله با پدیده طوفان های نمکی برای مردم مناطق اطراف دریاچه ایجاده کرده و حوزه کشاورزی منطقه را هم به شدت تهدید کرده بوداما اینک با پُرآب شدن دریاچه ارومیه و پیشروی آن، امیدهای تازه ای برای احیای…
شورترین دریاچه ایران همچنان جان می گیرد

به گزارش واضح نیوز ; تراز دریاچه ارومیه بر اثر بارش های مناسب اخیر به ۱۲۷۱ متر و ۸۰ سانتی‌متر رسیده که نسبت به پارسال۲۶ سانتی‌متر افزایش داشته است

این دریاچه سال های متمادی بود که به علت خشکسالی و کاهش شدید بارندگی ها، افت شدید آب و پسرفت داشت

 

نیمه جان شدن این دریاچه، مشکلات زیستی متعددی از جمله با پدیده طوفان های نمکی برای مردم مناطق اطراف دریاچه ایجاده کرده و حوزه کشاورزی منطقه را هم به شدت تهدید کرده بود

اما اینک با پُرآب شدن دریاچه ارومیه و پیشروی آن، امیدهای تازه ای برای احیای آن، حل بحران های ناشی از خشکی دریاچه و بهبود وضع زیستی، معیشتی و کشاورزی در دل مردمِ ساکن حاشیه دریاچه زنده شده است


ناگفته نماند از زمستان ۱۳۹۷ و بهار ۱۳۹۸ به واسطه افزایش بارندگی و آب ورودی به دریاچه، تراز آن رو به افزایش است با این حال نمودار تغییرات سی ساله دریاچه ارومیه بر پایه داده‌های ماهواره‌ای نشان می‌دهد که این دریاچه هنوز با روزهای خوب خود فاصله زیادی دارد