تبلیغات بنری
با وجود معافیت صنایع‌دستی تولید داخل از مالیات بر ارزش‌افزوده، نگرانی‌های زیادی برای لغو معافیت مالی این حوزه وجود داشت
صنایع دستی تا سقف درآمد ۲۰۰ میلیون تومان از مالیات معاف شدند

با وجود معافیت صنایع‌دستی تولید داخل از مالیات بر ارزش‌افزوده، نگرانی‌های زیادی برای لغو معافیت مالی این حوزه وجود داشت