تبلیغات بنری
قیمت نفت در آمریکا به میانگین منفی ۲۰ دلار رسید ، یعنی خریدار علاوه بر دریافت رایگان نفت ۲۰ دلار نیز دریافت خواهد کرد !علت این امر به این نکته بر می گردد که ذخایر نفت آمریکا در حال پر شدن است و نفت مازاد تولیدی کشور ، نه فروش می رود و نه قابلیت ذخیره سازی دارد !

قیمت نفت در آمریکا به میانگین منفی ۲۰ دلار رسید ، یعنی خریدار علاوه بر دریافت رایگان نفت ۲۰ دلار نیز دریافت خواهد کرد !

علت این امر به این نکته بر می گردد که ذخایر نفت آمریکا در حال پر شدن است و نفت مازاد تولیدی کشور ، نه فروش می رود و نه قابلیت ذخیره سازی دارد !