تبلیغات بنری
مدیر نظارت بر نهادهای مالی بورس: سهام بانک‌های دولت در قالب صندوق قابل معامله بورسی با ۲۰ درصد تخفیف ارائه خواهد شد. مردم باید ۸۰ درصد قیمت یعنی حداکثر تا ۲ میلیون تومان را بپردازند.    

مدیر نظارت بر نهادهای مالی بورس:


سهام بانک‌های دولت در قالب صندوق قابل معامله بورسی با ۲۰ درصد تخفیف ارائه خواهد شد.


مردم باید ۸۰ درصد قیمت یعنی حداکثر تا ۲ میلیون تومان را بپردازند.