تبلیغات بنری
عشایر آذربایجان شرقی برای کوچ عجله نکنندمحمدحسن آل هاشم؛ مدیرکل امور عشایر استان آذربایجان شرقی:عشایر استان برای ورود به مناطق ییلاقی عجله نکنند و امسال ترجیحاً با خودرو کوچ کنندکوچ بهاره امسال عشایر به علت شیوع کرونا با تاخیر انجام می شود و طبق تاریخ کوچ پیش نمی رودمراتع مناطق قشلاقی هنوز از وضع خوبی برخوردار است، عشایر تا هر زمانی که  ممکن است می توانند در مناطق قشلاقی بمانندروند آبرسانی سیّار، توزیع آرد و دیگر نهاده ها به عشایر در مناطق قشلاقی متوقف نشده و همچنان می توانند خدمات دریافت کنندعشایری…
عشایر برای کوچ عجله نکنند

عشایر آذربایجان شرقی برای کوچ عجله نکنند

محمدحسن آل هاشم؛ مدیرکل امور عشایر استان آذربایجان شرقی:

عشایر استان برای ورود به مناطق ییلاقی عجله نکنند و امسال ترجیحاً با خودرو کوچ کنند

کوچ بهاره امسال عشایر به علت شیوع کرونا با تاخیر انجام می شود و طبق تاریخ کوچ پیش نمی رود

مراتع مناطق قشلاقی هنوز از وضع خوبی برخوردار است، عشایر تا هر زمانی که  ممکن است می توانند در مناطق قشلاقی بمانند

روند آبرسانی سیّار، توزیع آرد و دیگر نهاده ها به عشایر در مناطق قشلاقی متوقف نشده و همچنان می توانند خدمات دریافت کنند

عشایری که به مناطق ییلاقی بروند هم جریمه می شوند و هم امکان تعلیف دستی به علت نبود خدمات در این مناطق را ندارند

توصیه می شود عشایر کوچ بهاره خود را حداقل تا ۱۵ اردیبهشت که تاریخ رسمی کوچ است، به تعویق بیاندازند