1 ​ 2 علت آتش‌سوزی بیمارستان امام رضا(ع) کرمانشاه 3 آبان با فیلم

پایگاه تحلیلی و خبری واضح نیوز | News Agency vazehnews

علت آتش‌سوزی بیمارستان امام رضا(ع) کرمانشاه 3 آبان با فیلم

بیمارستان امام رضا(ع) کرمانشاه,

علت آتش‌سوزی بیمارستان امام رضا(ع) کرمانشاه 3 آبان با فیلم اتش سوزی بیمارستان را تماشا میکنید کرمانشاه- بوفه بیمارستان امام رضا(ع) کرمانشاه در آتش ‌سوخت. به گزارش خبرنگار مهر، بعد از ظهر دوشنبه بوفه بیمارستان امام رضا (ع) دچار حریق شد. آتش‌نشانان کرمانشاهی با حضور در محل حادثه در تلاش برای اطفا این حریق هستند.

تبلیغات بنری
علت آتش‌سوزی بیمارستان امام رضا(ع) کرمانشاه 3 آبان با فیلم اتش سوزی بیمارستان را تماشا میکنید کرمانشاه- بوفه بیمارستان امام رضا(ع) کرمانشاه در آتش ‌سوخت. به گزارش خبرنگار مهر، بعد از ظهر دوشنبه بوفه بیمارستان امام رضا (ع) دچار حریق شد. آتش‌نشانان کرمانشاهی با حضور در محل حادثه در تلاش برای اطفا این حریق هستند.
علت آتش‌سوزی بیمارستان امام رضا(ع) کرمانشاه 3 آبان با فیلم

علت آتش‌سوزی بیمارستان امام رضا(ع) کرمانشاه 3 آبان با فیلم اتش سوزی بیمارستان را تماشا میکنید

کرمانشاه- بوفه بیمارستان امام رضا(ع) کرمانشاه در آتش ‌سوخت.

به گزارش خبرنگار مهر، بعد از ظهر دوشنبه بوفه بیمارستان امام رضا (ع) دچار حریق شد.

آتش‌نشانان کرمانشاهی با حضور در محل حادثه در تلاش برای اطفا این حریق هستند.