1 ​ 2 علت بازداشت مدیرعامل سابق آب و فاضلاب خوزستان

پایگاه تحلیلی و خبری واضح نیوز | News Agency vazehnews

علت بازداشت مدیرعامل سابق آب و فاضلاب خوزستان

دستگیری مدیرعامل سابق رئیس آب و فاضلاب خوزستان,

مدیر عامل سابق آب و فاضلاب خوزستان بازداشت شد. چند پیمانکار و مجری پروژه نیز همزمان با مدیر عامل سابق آب و فاضلاب خوزستان بازداشت شدند. مدیر عامل سابق آب و فاضلاب خوزستان بازداشت شد. تعدادی از مقامات شرکت آب و فاضلاب خوزستان بازداشت شدند. این بازداشت ها در هفته گذشته صورت گرفت. مدیر عامل سابق آب و فاضلاب خوزستان دو ماه قبل برکنار شده بود. وی بر بعد از برکناری به تهران آمده بود که به دلیل اتهاماتی که در پرونده شکایتی وی وجود داشت هفته پیش بازداشت شد.   چند مجری پروژه و پیمانکار که در زمان مدیریت…

تبلیغات بنری
مدیر عامل سابق آب و فاضلاب خوزستان بازداشت شد. چند پیمانکار و مجری پروژه نیز همزمان با مدیر عامل سابق آب و فاضلاب خوزستان بازداشت شدند. مدیر عامل سابق آب و فاضلاب خوزستان بازداشت شد. تعدادی از مقامات شرکت آب و فاضلاب خوزستان بازداشت شدند. این بازداشت ها در هفته گذشته صورت گرفت. مدیر عامل سابق آب و فاضلاب خوزستان دو ماه قبل برکنار شده بود. وی بر بعد از برکناری به تهران آمده بود که به دلیل اتهاماتی که در پرونده شکایتی وی وجود داشت هفته پیش بازداشت شد.   چند مجری پروژه و پیمانکار که در زمان مدیریت…

مدیر عامل سابق آب و فاضلاب خوزستان بازداشت شد. چند پیمانکار و مجری پروژه نیز همزمان با مدیر عامل سابق آب و فاضلاب خوزستان بازداشت شدند.

مدیر عامل سابق آب و فاضلاب خوزستان بازداشت شد.

تعدادی از مقامات شرکت آب و فاضلاب خوزستان بازداشت شدند. این بازداشت ها در هفته گذشته صورت گرفت. مدیر عامل سابق آب و فاضلاب خوزستان دو ماه قبل برکنار شده بود. وی بر بعد از برکناری به تهران آمده بود که به دلیل اتهاماتی که در پرونده شکایتی وی وجود داشت هفته پیش بازداشت شد.

 

چند مجری پروژه و پیمانکار که در زمان مدیریت مدیر عامل سابق آب و فاضلاب خوزستان با وی همکاری داشتند نیز بازداشت شدند. که بعضی از متهمان باقرار وثیقه فعلا آزاد هستند.

 

دادستان عمومی و انقلاب اهواز در این خصوص گفته است: معاون برنامه‌ریزی شرکت آبفا، مجری پروژه، پیمانکار، ذیحساب شرکت آبفا و همچنین مدیرعامل سابق شرکت تحت تعقیب قضایی قرار گرفته و با قرار تامین مناسب بازداشت شده‌اند.

 

عباس حسینی پویا، در تشریح جزئیات تشکیل پرونده قضایی با موضوع شبکه اختلاس، ارتشاء و تحصیل مال از طریق نامشروع در شرکت آبفا اظهار کرد: با توجه به گزارش اداره کل بازرسی استان خوزستان در خصوص برخی سوء جریانات در قراردادهای خرید تجهیزات سخت‌افزاری و نرم‌افزاری در شرکت آبفا خوزستان و همچنین مشکلات سیستم هدایت و کنترل آب‌های سطحی فاضلاب استان و دخیل بودن برخی کارکنان فعلی و سابق آن اداره در جریان موضوع و تبانی با برخی پیمانکاران پرونده‌ای در دادسرای عمومی و انقلاب اهواز تشکیل شد.