1 ​ 2 علت بستری شدن حجت الاسلام احسان بی‌ آزار تهرانی سخنران مذهبی در بیمارستان چیست؟

پایگاه تحلیلی و خبری واضح نیوز | News Agency vazehnews

علت بستری شدن حجت الاسلام احسان بی‌ آزار تهرانی سخنران مذهبی در بیمارستان چیست؟

حجت‌الاسلام احسان بی‌آزار تهرانی,

علت بستری شدن حجت الاسلام احسان بی‌ آزار تهرانی سخنران مذهبی در بیمارستان چیست؟ حجت‌الاسلام احسان بی‌آزار تهرانی سخنران مذهبی و تولیت آستان مقدس امامزاده صالح(ع) به دلیل نارسایی قلبی در بیمارستان بستری شد.  حجت‌الاسلام احسان بی‌آزار تهرانی سخنران مذهبی و تولیت آستان مقدس امامزاده صالح (ع) به دلیل نارسایی قلبی در بیمارستان جماران تهران بستری شد. به گزارش رکنا، یکی از نزدیکان این منبری جهادی  اظهار داشت: روز نخست ایشان با شرایط نامساعد و مشکوک به سکته قلبی در بیمارستان…

تبلیغات بنری
علت بستری شدن حجت الاسلام احسان بی‌ آزار تهرانی سخنران مذهبی در بیمارستان چیست؟ حجت‌الاسلام احسان بی‌آزار تهرانی سخنران مذهبی و تولیت آستان مقدس امامزاده صالح(ع) به دلیل نارسایی قلبی در بیمارستان بستری شد.  حجت‌الاسلام احسان بی‌آزار تهرانی سخنران مذهبی و تولیت آستان مقدس امامزاده صالح (ع) به دلیل نارسایی قلبی در بیمارستان جماران تهران بستری شد. به گزارش رکنا، یکی از نزدیکان این منبری جهادی  اظهار داشت: روز نخست ایشان با شرایط نامساعد و مشکوک به سکته قلبی در بیمارستان…
علت بستری شدن حجت الاسلام احسان بی‌ آزار تهرانی سخنران مذهبی در بیمارستان چیست؟

علت بستری شدن حجت الاسلام احسان بی‌ آزار تهرانی سخنران مذهبی در بیمارستان چیست؟

حجت‌الاسلام احسان بی‌آزار تهرانی سخنران مذهبی و تولیت آستان مقدس امامزاده صالح(ع) به دلیل نارسایی قلبی در بیمارستان بستری شد. 

حجت‌الاسلام احسان بی‌آزار تهرانی سخنران مذهبی و تولیت آستان مقدس امامزاده صالح (ع) به دلیل نارسایی قلبی در بیمارستان جماران تهران بستری شد.

به گزارش رکنا، یکی از نزدیکان این منبری جهادی  اظهار داشت: روز نخست ایشان با شرایط نامساعد و مشکوک به سکته قلبی در بیمارستان بستری شد، اما روز گذشته حال عمومی‌اش مساعد شد.

پزشکان در حال بررسی و انجام آزمایش برای تشخیص دقیق مشکلی قبلی ایشان هستند.

حجت‌الاسلام بی‌آزار تهرانی دهه اول محرم در هیأت‌های فدائیان حسین(ع) اصفهان و ریحانةالنبی(س) تهران منبر رفت.