1 ​ 2 علت درگذشت بیوگرافی جعفر شریفی آبادان و سوابق کاری وی در فوریت های پزشکی

واضح | پورتال خبری و سبک زندگی

علت درگذشت بیوگرافی جعفر شریفی آبادان و سوابق کاری وی در فوریت های پزشکی

علت مرگ جعفر شریفی آبادان,

رئیس دانشگاه علوم پزشکی آبادان در پیامی شهادت جعفر شریفی از کارکنان فوریت‌های پزشکی که ساعتی پیش در اثر ابتلا به کرونا در یکی از بیمارستان های اهواز درگذشت را تسلیت گفت رئیس دانشگاه علوم پزشکی آبادان در پیامی شهادت جعفر شریفی از کارکنان فوریت‌های پزشکی که ساعتی پیش در اثر ابتلا به کرونا در یکی از بیمارستان های اهواز درگذشت را تسلیت گفت. منبع خبر : رکنا 

تبلیغات بنری
رئیس دانشگاه علوم پزشکی آبادان در پیامی شهادت جعفر شریفی از کارکنان فوریت‌های پزشکی که ساعتی پیش در اثر ابتلا به کرونا در یکی از بیمارستان های اهواز درگذشت را تسلیت گفت رئیس دانشگاه علوم پزشکی آبادان در پیامی شهادت جعفر شریفی از کارکنان فوریت‌های پزشکی که ساعتی پیش در اثر ابتلا به کرونا در یکی از بیمارستان های اهواز درگذشت را تسلیت گفت. منبع خبر : رکنا 
علت درگذشت بیوگرافی جعفر شریفی آبادان و سوابق کاری وی در فوریت های پزشکی

رئیس دانشگاه علوم پزشکی آبادان در پیامی شهادت جعفر شریفی از کارکنان فوریت‌های پزشکی که ساعتی پیش در اثر ابتلا به کرونا در یکی از بیمارستان های اهواز درگذشت را تسلیت گفت

رئیس دانشگاه علوم پزشکی آبادان در پیامی شهادت جعفر شریفی از کارکنان فوریت‌های پزشکی که ساعتی پیش در اثر ابتلا به کرونا در یکی از بیمارستان های اهواز درگذشت را تسلیت گفت.

منبع خبر : رکنا