1 ​ 2 علت درگذشت دکتر سوگند صداقت نیا رزیدنت قلب بیمارستان امام حسین تهران چیست؟ + جزییات مرگ

واضح | پورتال خبری و سبک زندگی

علت درگذشت دکتر سوگند صداقت نیا رزیدنت قلب بیمارستان امام حسین تهران چیست؟ + جزییات مرگ

علت فوت دکتر سوگند صداقت نیا,

سکته قلبی خانم دکتر جوان سوگند صداقت نیا در اورژانس کرونا / شوک در بیمارستان امام حسین + عکس  به پزارش واضح نیوز ; دکتر سوگند صداقت‌نیا، رزیدنت قلب بیمارستان امام حسین تهران، شب گذشته به علت سکته‌ی قلبی ناگهانی درگذشت.  ماتم در بیمارستان امام حسین تهران سوگند صداقت‌نیا بر اثر سکته قلبی در گذشت. دکتر سوگند صداقت‌نیا، رزیدنت قلب بیمارستان امام حسین تهران، شب گذشته به علت سکته‌ قلبی ناگهانی جان باخت. به گفته‌ی دوستان و همکاران، مرحوم صداقت‌نیا در بخش اورژانس…

تبلیغات بنری
سکته قلبی خانم دکتر جوان سوگند صداقت نیا در اورژانس کرونا / شوک در بیمارستان امام حسین + عکس  به پزارش واضح نیوز ; دکتر سوگند صداقت‌نیا، رزیدنت قلب بیمارستان امام حسین تهران، شب گذشته به علت سکته‌ی قلبی ناگهانی درگذشت.  ماتم در بیمارستان امام حسین تهران سوگند صداقت‌نیا بر اثر سکته قلبی در گذشت. دکتر سوگند صداقت‌نیا، رزیدنت قلب بیمارستان امام حسین تهران، شب گذشته به علت سکته‌ قلبی ناگهانی جان باخت. به گفته‌ی دوستان و همکاران، مرحوم صداقت‌نیا در بخش اورژانس…
علت درگذشت دکتر سوگند صداقت نیا رزیدنت قلب بیمارستان امام حسین تهران چیست؟ + جزییات مرگ

سکته قلبی خانم دکتر جوان سوگند صداقت نیا در اورژانس کرونا / شوک در بیمارستان امام حسین + عکس 

به پزارش واضح نیوز ; دکتر سوگند صداقت‌نیا، رزیدنت قلب بیمارستان امام حسین تهران، شب گذشته به علت سکته‌ی قلبی ناگهانی درگذشت. 

ماتم در بیمارستان امام حسین تهران سوگند صداقت‌نیا بر اثر سکته قلبی در گذشت.

دکتر سوگند صداقت‌نیا، رزیدنت قلب بیمارستان امام حسین تهران، شب گذشته به علت سکته‌ قلبی ناگهانی جان باخت.

به گفته‌ی دوستان و همکاران، مرحوم صداقت‌نیا در بخش اورژانس کووید ( کرونا ) که این روزها از همیشه شلوغ‌تر است مشغول به خدمت بوده، و مشغول به خدماتی فراتر از وظایف خود بوده است.

از ابتدای سال ۱۴۰۰ تا کنون هشت نفر از دانشجویان جوان تخصص پزشکی به طور ناگهانی فوت کرده‌اند.