1 ​ 2 علت درگذشت دکتر سید محمد باقر طباطبایی جراح قلب + بیوگرافی و علت فوت

واضح | پورتال خبری و سبک زندگی

علت درگذشت دکتر سید محمد باقر طباطبایی جراح قلب + بیوگرافی و علت فوت

سید محمد باقر طباطبایی درگذشت,

علت درگذشت دکتر سید محمد باقر طباطبایی جراح قلب + بیوگرافی و علت فوت  متاسفانه دکتر سید محمد باقر طباطبایی جراح برجسته ی قلب هم قربانی کرونا شد دکتر سیدمحمدباقر طباطبایی فوق تخصص جراحی قلب بیمارستان قلب شهید رجایی بر اثر ابتلا به کرونا چشم از جهان فروبست.  هیچکس در برابر کرونای_دلتا ایمن نیست؛ ماهنوز درصد بسیار کمی از جامعه را واکسینه کرده ایم و تا رسیدن به ایمنی جمعی همچنان در خطر هستیم، لذا به همگان بخصوص همکاران محترم که در مواجهه ی مستقیم با ویروس هستند اکیدا توصیه میشود که تمام پروتکلهای…

تبلیغات بنری
علت درگذشت دکتر سید محمد باقر طباطبایی جراح قلب + بیوگرافی و علت فوت  متاسفانه دکتر سید محمد باقر طباطبایی جراح برجسته ی قلب هم قربانی کرونا شد دکتر سیدمحمدباقر طباطبایی فوق تخصص جراحی قلب بیمارستان قلب شهید رجایی بر اثر ابتلا به کرونا چشم از جهان فروبست.  هیچکس در برابر کرونای_دلتا ایمن نیست؛ ماهنوز درصد بسیار کمی از جامعه را واکسینه کرده ایم و تا رسیدن به ایمنی جمعی همچنان در خطر هستیم، لذا به همگان بخصوص همکاران محترم که در مواجهه ی مستقیم با ویروس هستند اکیدا توصیه میشود که تمام پروتکلهای…
علت درگذشت دکتر سید محمد باقر طباطبایی جراح قلب + بیوگرافی و علت فوت

علت درگذشت دکتر سید محمد باقر طباطبایی جراح قلب + بیوگرافی و علت فوت 

متاسفانه دکتر سید محمد باقر طباطبایی جراح برجسته ی قلب هم قربانی کرونا شد

دکتر سیدمحمدباقر طباطبایی فوق تخصص جراحی قلب بیمارستان قلب شهید رجایی بر اثر ابتلا به کرونا چشم از جهان فروبست. 

هیچکس در برابر کرونای_دلتا ایمن نیست؛ ماهنوز درصد بسیار کمی از جامعه را واکسینه کرده ایم و تا رسیدن به ایمنی جمعی همچنان در خطر هستیم، لذا به همگان بخصوص همکاران محترم که در مواجهه ی مستقیم با ویروس هستند اکیدا توصیه میشود که تمام پروتکلهای بهداشتی را بدقت رعایت کنید، حتی اگر دو دوز واکسنتان را هم زده اید!