تبلیغات بنری
وزارت خارجه از سفیر چین در مجادله با سخنگوی وزارت بهداشت استمالت کرده است. مطهری می‌گوید قرار نبود مبارزه با آمریکا به وابستگی به چین تبدیل شود. محمود صادقی به ظریف تذکر داد که خط مشی نه شرقی نه غربی را رعایت کند. پس لرزه‌های مجادله توییتری سفیر چین و سخنگوی وزارت بهداشت ادامه دارند. علی مطهری در توییتر از مماشات ایران با چین به دلیل نیازهای اقتصادی گله کرد و یادآور شد که مبارزه با آمریکا قرار نبود به وابستگی به چین تبدیل شود. او رفتار سفیر چین در برابر سخنگوی وزارت بهداشت را گستاخی خواند…
علی مطهری: گستاخی سفیر چین باید پاسخ داده شود

وزارت خارجه از سفیر چین در مجادله با سخنگوی وزارت بهداشت استمالت کرده است. مطهری می‌گوید قرار نبود مبارزه با آمریکا به وابستگی به چین تبدیل شود. محمود صادقی به ظریف تذکر داد که خط مشی نه شرقی نه غربی را رعایت کند.

پس لرزه‌های مجادله توییتری سفیر چین و سخنگوی وزارت بهداشت ادامه دارند. علی مطهری در توییتر از مماشات ایران با چین به دلیل نیازهای اقتصادی گله کرد و یادآور شد که مبارزه با آمریکا قرار نبود به وابستگی به چین تبدیل شود. او رفتار سفیر چین در برابر سخنگوی وزارت بهداشت را گستاخی خواند و خواهان پاسخگویی به این رویکرد شد