تبلیغات بنری
  دیدار «وزیرخارجه کره شمالی» با « محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه »  
عکسهایی از دیدار وزیرخارجه کره شمالی با ظریف

 

دیدار «وزیرخارجه کره شمالی» با « محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه »

 

عکسهایی از دیدار وزیرخارجه کره شمالی با ظریف  - 5

عکسهایی از دیدار وزیرخارجه کره شمالی با ظریف  - 6

عکسهایی از دیدار وزیرخارجه کره شمالی با ظریف  - 3

عکسهایی از دیدار وزیرخارجه کره شمالی با ظریف  - 2

عکسهایی از دیدار وزیرخارجه کره شمالی با ظریف  - 1