تبلیغات بنری
در چند روز گذشته خبرهای زیادی از طلاق و جدایی دو بازیگر سینما به گوش میرسید. تا اینکه ریحانه پارسا مهر تایید را بر طلاق خود از مهدی کوشکی زد. افسردگی بعد از طلاق شاید سراغ هرکسی بیاید . در جدیدتررین پست اینستاگرامی ریحانه پارسا تصویری از وی با چهره پریشان و بدون ارایش دیده میشود .
عکس اینستاگرامی بدون آرایش چهره ریحانه پارسا بعد از طلاق از مهدی کوشکی

در چند روز گذشته خبرهای زیادی از طلاق و جدایی دو بازیگر سینما به گوش میرسید. تا اینکه ریحانه پارسا مهر تایید را بر طلاق خود از مهدی کوشکی زد. افسردگی بعد از طلاق شاید سراغ هرکسی بیاید . در جدیدتررین پست اینستاگرامی ریحانه پارسا تصویری از وی با چهره پریشان و بدون ارایش دیده میشود .